Unga forum lanserar bok - Göteborgs stadsmission

Unga forum lanserar bok

12 oktober, 2018 • Ämne: Nyheter

Maria Svalander på Unga forum och Mia Börjesson har tillsammans skrivit en handledningsbok i att hålla kurser i stresshantering för unga.

Statistiken visar på höjda nivåer av psykisk ohälsa bland unga, som idag möter stora utmaningar i att leva upp till höga ideal, förväntningar och krav. Oavsett vad det beror på så är det viktigt att ta frågan på allvar och arbeta för en förändring. Med detta som utgångspunkt utvecklade Unga forum tillsammans med Mia Börjesson kortkursen Stress-smart. Hittills har 100-tals unga tagit del av kursen ute på gymnasieskolor i Göteborg och på Unga forum.

Förlaget lanserade boken på årets bokmässa och Unga forum kommer lansera boken på en konferens 23 november. På konferensen kommer Mia Börjesson att prata om hur man skapar motivation hos unga och hur du som professionell kan arbeta med stresshantering individuellt och i grupp. Hon kommer även ta upp teorier kring grupprocesser och gruppdynamik. Unga forum kommer att prata om sina erfarenheter att hålla kurser i stresshantering och om hur unga människor upplever kursen. Konferensen vänder sig till yrkesgrupper som möter unga i sitt arbete.

Mia Börjesson är socionom och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp. Hon har skrivit ett flertal böcker utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt om tonårstiden och om att vara förälder till en tonåring. Maria Svalander är socionom och ungdomskurator på Unga forum, en verksamhet tillhörande Göteborgs Stadsmission som vänder sig till unga och unga vuxna. Tillsammans har de alltså skrivit boken ”Ledarhandledning till Stress-Smart, stresshantering för unga”.

Läs mer om Unga forum

Köp boken

Kontakt: stressmart@stadsmissionen.org