VAL 2018 - DEL 2: HUR SER POLITIKERNA PÅ ATT MÄNNISKOR TIGGER I VÅR STAD? - Göteborgs stadsmission
stadsmissionen-tiggeri

VAL 2018 – DEL 2: HUR SER POLITIKERNA PÅ ATT MÄNNISKOR TIGGER I VÅR STAD?

7 september, 2018 • Ämne: Nyheter
Snart är det val och vi vet att alla som på olika sätt stödjer Stadsmissionens arbete för att bygga en stad där alla har en plats är engagerade i hur staden utvecklas och vill att våra politiker agerar för att lösa det utanförskap vi ser. Därför har Stadsmissionen ställt ett antal frågor till partierna som ställer upp i valet i vår stad och region. Dessa handlar om fattigdom, hemlöshet, missbruk och utanförskap. Flera av partierna har svarat, vilket vi är glada och tacksamma för. Vi hoppas på svar även från övriga. Svaren kan ni läsa här, i fyra inlägg.

På Stadsmissionens verksamhet Crossroads träffar vi varje dag EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som kommit till Sverige i sökandet efter en bättre tillvaro. En del av dem tigger, men de allra flesta önskar allra helst att de kunde hitta ett arbete. Stadsmissionen ser inte ett tiggeriförbud som en lösning för att komma åt trafficking och annan kriminalitet som finns i de miljöerna – detta är redan förbjudet. Vi tycker också att det måste vara upp till varje enskild individ att be om hjälp eller att ge några kronor till sin nästa. Men det finns många olika åsikter i frågan och sätt att se på situationen.

FRÅGA: ÄR NI FÖR ETT TIGGERIFÖRBUD? VARFÖR/VARFÖR INTE?

MODERATERNA: Det går inte att försörja sig på tiggeri i Sverige, detta är tydligt. Utvecklingen där organiserade ligor exploaterar svaga människor från andra länder måste stävjas.
Konsekvenserna av tiggeri med etablering av organiserad brottslighet och illegalt nyttjande av mark och bostäder skapar resursslukande friktioner i såväl kommunal som statlig myndighetsutövning. Resurser som behövs på andra håll. Genom ett nationellt tiggeriförbud och bötesstraff för tiggeri så tas incitamentet att tigga effektivt bort. Samtidigt behövs det sociala insatser riktade till de berörda länderna, framförallt genom EU. Den fria rörligheten inom EU innebär att man får jobba eller studera samt i tre månader besöka ett annat
medlemsland. Vi välkomnar människor som kommer till Sverige för dessa syften.

VÄNSTERPARTIET: Nej. Att förbjuda människor att be om hjälp är djupt omänskligt, och löser inte heller problemet med att människor är fattiga. Att människor tigger är ett tecken på den fattigdom och diskriminering som finns i Europa. Att förbjuda människor att be om hjälp är att blunda för orättvisor. Fattigdom kan inte bekämpas inte genom förbud. Det behövs en ekonomisk rättvisa och utbyggd välfärd, både i Sverige och Europa.

LIBERALERNA: Nej, det ger inte rätt effekter mer än att det stigmatiserar en redan utsatt grupp och kriminaliserar en välvillig handling. Det handlar ofta om utsatta människor som tigger och som inte respekteras i sitt hemland. Vi tror mer på att jobba inom EU och med polisen så att människohandel motverkas och fler får de rättigheter de ska ha i sina hemländer.

KRISTDEMOKRATERNA: Kristdemokraterna i Göteborg har röstat nej till att införa ett förbud mot tiggeri. Vi förstår att människor berörs av problemen med människor från EU-länder som tigger i Sverige, men lösningen är inte att förbjuda fattigdom. Istället måste regeringen och EU sätta press på de länder där medborgare tvingas lämna på grund av diskriminering och fattigdom. Vi kommer aldrig att förbjuda människor att be om hjälp.

VÄGVALET: Tiggeriet anses skapa otrygghetskänslor. Organiserat och aktivt tiggeri är redan förbjudet, även om polisen sällan lagför detta. Vägvalet vill inte förbjuda spontant tiggeri. Det ska inte var olagligt att vara fattig och spontant tvingas till att tigga. Frågan måste adresseras på en nationell och en europeisk nivå. Fokus måste ligga på personernas hemländer för att förmå alla EU länder att göra det möjligt för invånarna att få ett drägligt liv.
De som tigger är EU-medborgare som officiellt vistas i Göteborg som turister och det är inte kommunens ansvar att ta hand om dem. Lokalt i Göteborg måste vi dock arbeta för att undvika nöd. Kommunen skulle kunna medverka till att anvisa platser där de kan övernatta, tex genom förslaget om att tillfälligt ställa upp boenden på kyrkans område och ta hjälp av frivilligorganisationer. Bostäder kan däremot inte anvisas, eftersom de inte bor i kommunen.

SOCIALDEMOKRATERNA: Nej. Socialdemokraterna är emot tiggeri. Det är förödmjukande och ohälsosamt för den enskilde och negativt för tryggheten och tilliten i samhället. Men ett anständigt samhälle kan inte förbjuda människor att be andra om hjälp. Grundproblemet är fattigdomen i sig, inte att den syns. Det finns ingen quick-fix här. Vi ger nödbistånd och ser till att inga barn far illa men den långsiktiga lösningen på problemet är välfärdspolitik i hemländerna. Hemländerna måste ta det sociala ansvaret för sin befolkning. Vi har aktiva kontakter med EU och hemländerna för att pressa på i den frågan.

Stadsmissionen har ställt samma frågor till MP, C, D, SD och FI och hoppas kunna komplettera med svar även från dem.