VAL 2018 - VAD VILL POLITIKERNA GÖRA ÅT BARNFATTIGDOMEN I VÅR STAD? - Göteborgs stadsmission

VAL 2018 – VAD VILL POLITIKERNA GÖRA ÅT BARNFATTIGDOMEN I VÅR STAD?

7 september, 2018 • Ämne: Nyheter
Snart är det val och vi vet att alla som på olika sätt stödjer Stadsmissionens arbete för att bygga en stad där alla har en plats är engagerade i hur staden utvecklas och vill att våra politiker agerar för att lösa det utanförskap vi ser. Därför har Stadsmissionen ställt ett antal frågor till partierna som ställer upp i valet i vår stad och region. Dessa handlar om fattigdom, hemlöshet, missbruk och utanförskap. Flera av partierna har svarat, vilket vi är glada och tacksamma för. Vi hoppas på svar även från övriga. Svaren kan ni läsa här, i fyra inlägg.

FRÅGA: HUR KOMPENSERAR STADEN BÄST FÖR DEN FATTIGDOM SOM MÅNGA BARN I VÅR STAD VÄXER UPP I?

SOCIALDEMOKRATERNA: Genom att säkerställa att barnen får en god start i livet, bra möjligheter att klara skolan och att det finns mycket kul och stimulerande att göra som inte kostar en massa pengar. Det är bl.a. därför vi socialdemokrater drivit fram Sommarlovssatsningen, med massor av gratisaktiviteter över hela staden under sommarlovet. Det görs enorma insatser av stadens anställda varje dag för att hjälpa och stödja unga människor. Vill man att det ska kunna fortsätta och vidareutvecklas så ska man rösta på Socialdemokraterna.

MODERATERNA: Det viktigaste staden kan göra är att erbjuda en skola, likvärdig för alla, där alla barn,
oavsett bakgrund och familjesituation, har möjlighet att nå sin fulla potential. Kunskap och utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. Alla ska mötas av en kunskapsskola med höga förväntningar och skolan ska vara likvärdig oavsett var i
Göteborg man bor eller vilken skola man valt.

VÄNSTERPARTIET: Vi behöver kompensera för de inkomstskillnader som barnens föräldrar har. Vi har gjort det genom att till exempel höja försörjningsstödet för barnfamiljer, infört gratis simskola, och andra liknande satsningar. Vi vill också att skolan ska vara avgiftsfri, och att det ska serveras frukost på skolor där det efterfrågas. En annan viktig sak är att alla barn ska få ett bra sommarlov oavsett föräldrarnas inkomst. Under sommarlovet har staden därför erbjudit barn mellan 6-15 år gratis aktiviteter genom sommarlovssatsningen.
Det är dock inte tillräckligt. För att barnfattigdomen ska upphöra måste skillnaderna i livsvillkor utjämnas. Det kräver bland annat insatser för att arbetslösheten för föräldrar i en utsatt social situation ska minska samtidigt som försörjningsstödsnormen ska öka.

LIBERALERNA: Förskolan och skolan ska vara en garant för att se till att alla barn får samma möjlighet att växa och göra en klassresa. Kunskap är nyckeln till en bättre framtid och den bästa kompensation ett barn kan få som växer upp i ett utanförskapsområde. Därför sätter vi skolan först. Det behövs också ekonomiskt stöd till de familjer som är i behov av det. Ett arbete med egen försörjning är viktigt för att en familj ska kunna lyfta sig ur fattigdom och utanförskap, därför vill vi också göra det möjligt för den som kan jobba att göra det genom enklare jobb. Vi ser också ett behov av att lägga extra fokus på nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Vi vill också satsa på att bygga mer och rusta upp utanförskapsområdena så att de blir tryggare och mer trivsamma att bo igenom ombildning av kommunens hyreslägenheter.

KRISTDEMOKRATERNA: Vi måste satsa på ett starkare civilsamhälle och ett förbättrat företagsklimat för att få fart på integrationen i Göteborg – där det idag skiljer nio år i medellivslängd mellan Långedrag och Bergsjön (!)
Fler tidiga insatser för barn kan inte heller nog betonas. Integrationen börjar redan i förskolan, och förskolan måste bli bättre på att ta del av aktuell forskning om barns språkutveckling och aktivt ta stöd av modersmålsundervisning. Kristdemokraterna vill därför införa ett lokalt språklyft för förskolor med en stor andel nyanlända.
Goda kunskaper i svenska är helt avgörande för ett barns kunskapsutveckling och barnets fortsatta skolgång. Det är avgörande för alla barn, men extra viktigt för Göteborgs nyanlända familjer. Alla elever har rätt till en bra start, oavsett vilket modersmål som man har.

Det är också viktigt att alla barn får chansen att utveckla sina intressen och talanger på sin fritid. Men vissa sporter och aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Därför är det mycket olyckligt att den rödgröna regeringen valde att ta bort fritidspengen som Kristdemokraterna drev igenom i Alliansregeringen.
Till dess att staten återinför fritidspengen vill Kristdemokraterna i Göteborg införa en fritidspeng på kommunal nivå som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd.

VÄGVALET: Att barnen får stöd i förskola och skola men även att biblioteken/kulturhus har intressanta aktiviteter som inte kostar någon entre.
Samverkan mellan polis, socialtjänst och skola måste givetvis också fungera.
Fler föräldrar i arbete ger en lyckad integration.

(Vi har ställt samma frågor till C, D, SD, MP och FI och hoppas som sagt på svar även från dessa)