Volontär Roger Gustafsson_elev_studiestödet_Sofie Lindh 2023 (17) - Göteborgs stadsmission