Hälsning från European conference in domestic voilence - Göteborgs stadsmission

Hälsning från European conference in domestic voilence

5 september, 2019 • Ämne: Nyheter
Den internationella konferensen, European Conference on Domestic Violence (EDCV), hålls för tredje året och denna gång i Oslo. Under konferensen samlas forskare, akademiker, professionella och politiker från 41 olika länder, kring en bred variation av frågor som rör våld i nära relation. Syftet är att förmedla ny evidensbaserad kunskap, överbrygga perspektiv och skapa berikande möten för nya arbetssätt och samverkansformer.

Stadsmissionen är representerade av Catarina Berndtsson, enhetschef för Stadsmissionens skyddade boenden, och Ann-Helen Sköld, verksamhetsutvecklare, tillsammans med barnpsykolog Malin Rekke från Bris, inom ramen för projektet Skyddat boende med förstärkt barnrättsperspektiv.

Catarina och Malin har knutit många värdefulla kontakter för vårt fortsatta arbete inom området.
– Vi har fått mycket nya idéer och inspiration med oss hem, säger Catarina Berndtsson.

Vill du veta mer om våra skyddade boenden?