Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt? - Göteborgs stadsmission

Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt?

24 november, 2021 • Ämne: Seminarier

Hemlösheten i Sverige minskar inte. Över 33 000 människor saknar ett hem att kalla sitt.

Fokus i årets hemlöshetsrapport är alla de kommuner som dagligen arbetar med frågan. Vi har granskat arbetet i de kommuner där det finns en Stadsmission, kompletterat med ytterligare utvalda kommuner för en bred bild av arbetet. Med rapporten Hemlös 2021 och Stadsmissionens samlade förslag som utgångspunkt vill vi tillsammans med politiken, civilsamhället och andra intressenter bidra till en ny svensk politik mot hemlöshet.

Samtidigt rör det äntligen på sig i hemlöshetspolitiken. Sverige har sedan 2009 saknat en nationell hemlöshetsstrategi. Nu föreslås en ny nationell strategi mot hemlöshet i regeringens budget. Det öppnar en möjlighet för ett större statligt ansvarstagande och ett bättre stöd till kommunerna. En möjlighet att pressa tillbaka den alltför höga hemlösheten.

Med rapporten Hemlös 2021 och Stadsmissionens samlade förslag som utgångspunkt vill vi tillsammans med politiken, civilsamhället och andra intressenter bidra till en ny svensk politik mot hemlöshet. Stadsmissionen bjuder därför in Dig till en lansering där vi presenterar rapporten Hemlös 2021 och därefter diskuterar våra förslag med en panel bestående av politiker och experter.

Varmt välkommen till årets lansering av hemlöshetsrapporten!

Onsdagen den 1 december 09:00-10:00

Anmäl dig här:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_aWUCorAoSnShAedGWOwrqA

Medverkande:
• Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, talesperson hemlöshet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• Representant från Arbetsmarknadsdepartementet
• Anna Lindskog, utredare Socialstyrelsen
• Kristin Jacobsson (C), ordförande Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), gruppledare Socialnämnden Stockholm
• Göran Gredfors (M), kommunalråd och ordförande i Socialnämnden i Eskilstuna

Hemlöshetrapporten 2021

Stadsmissionen_Hemlos2021_webb.pdf (sverigesstadsmissioner.se)