Att lämna ett liv i våld, kapitel 1 - Göteborgs stadsmission

Att lämna ett liv i våld, kapitel 1

28 april, 2021 • Ämne: Nyheter

Alla har rätt till ett liv utan våld.

Den senaste tidens nyhetsrapportering visar att våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Förutom skydd från våldsutövaren behöver den våldsutsatta kvalificerat stöd för att bearbeta traumat och för att komma vidare i livet. Det är oerhört viktigt att förstå behovet av efterföljande insatser efter skyddet och vilka konsekvenser det har för barnen att uppleva våld.

S. levde i en våldsam relation i över sex år. Här kan du läsa hennes berättelse.

Vi levde tillsammans i nästan sex och ett halvt år. Jag blev fort gravid. Jag märkte tidigt att det var något som inte stämde med honom. Men jag vågade inte lämna honom och jag skämdes över situationen. När jag var med honom kunde jag läsa av honom, men när jag inte var med honom visste jag inte vilken sinnesstämning han var i. Jag var rädd för att min dotter skulle vara med honom.

Jag märkte tydligt att hon tog stor skada av vårt liv då. Till slut började hon ge upp, trots att hon var så liten. Samtidigt hade jag börjat jobba lite och fått en glimt av ett annat sätt att leva. Jag började tro på att det kunde gå, att jag kunde lämna honom. Jag visste att det var nu eller aldrig.

Dagen vi flydde från min exman var planerad med hjälp av polisen. Det gällde att han inte skulle förstå. Jag sa att jag skulle sova hos mamma, tog med mig några saker men tillräckligt få för att han inte skulle bli misstänksam.

Jag och min dotter bodde sen i nästan tre år på olika skyddade boenden. Ibland i ett eget rum, ibland kollektivt. Hon fick möjlighet att gå på förskolan efter ett tag, vilket faktiskt är ganska ovanligt.

/ S

Att lämna en våldsam hemsituation innebär mycket mer än att fysiskt ha någonstans att ta vägen. I uppbrottsfasen upplever många stark ambivalens, oro för om uppbrottet kommer lyckas och hur livet ska bli från och med nu. Våldet får stora konsekvenser för offrens psykiska hälsa under lång tid, samtidigt som den nya livssituationen kräver oerhört mycket av dem. För att förstå våldets konsekvenser, känna sig trygga och ha ork att påbörja ett nytt liv behöver offren stödjande insatser från personer med kompetens.

GÖTEBORG STADSMISSIONS SKYDDADE BOENDE ERBJUDER

  • Ett traumamedvetet förhållningssätt och specialistkompetens i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
  • Ett tydligt uttalat barnrättsperspektiv, där alla barn får möjlighet att träffa barnpedagog samt individanpassat stöd utifrån sitt eget unika behov
  • Evidensbaserade riskbedömningsinstrument
  • Placeringsförfrågningar dygnet runt
  • Läs mer om Göteborgs Stadsmissions skyddade boende