"...det inte är frågan om, utan när, en kommun ska arbeta med Bostad först i en bostadsledd hemlöshetsstrategi" - Göteborgs stadsmission

”…det inte är frågan om, utan när, en kommun ska arbeta med Bostad först i en bostadsledd hemlöshetsstrategi”

21 juni, 2021 • Ämne: Nyheter

Genom Bostad först får människor som lever i hemlöshet en möjlighet till egen bostad. Arbetssättet utgår ifrån att en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att individen först behöver få ett tryggt boende, därefter det stöd som behövs för att boendet ska fungera. Forskning visar att cirka 80 procent av de som får bostad och stöd genom Bostad först bor kvar i sina lägenheter. Det gör Bostad först till ett kostnadseffektivt arbetssätt för att minska hemlösheten. Mellan 2018-2020 ledde Sveriges Stadsmissioner projektet ”Avskaffa hemlösheten med Bostad först”. Projektet resulterade bland annat i en svensk Bostad först HUB samt översättning av handbok i Bostad först. Materialet finns att hämta på Sveriges Stadsmissioners Bostad först HUB.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar aktivt med att sprida kunskap om Bostad först. Bland annat har de tagit fram en introduktionsfilm för att fler kommuner ska ges möjlighet att pröva att arbeta med Bostad först. Filmen finns att se på SKRs hemsida. I filmen medverkar Kjell Larsson, utvecklingsledare på Göteborgs Stadsmission och president Feantsa.

Sveriges regering har i Agenda 2030 fastslagit att vi ska ha en social hållbarhet. Då tänker jag att det inte är frågan om, utan när, en kommun ska arbeta med Bostad först i en bostadsledd hemlöshetsstrategi. Det är kostnadseffektivt, och det ger hög livskvalité för den det gäller, säger Kjell Larsson.

Vi på Göteborgs Stadsmission är gärna med och startar upp Bostad först i fler kommuner. Vi erbjuder även utbildning i Bostad först. Bjud in oss, så berättar vi mer!

Kjell_Utvecklingsledare

Kjell Larsson

Utvecklingsledare - boende, hemlöshet, miljö- och kvalitetsfrågor

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg

”…det inte är frågan om, utan när, en kommun ska arbeta med Bostad först i en bostadsledd hemlöshetsstrategi”