Ger vi verkligen unga en rättvis bild av vad det är att vara vuxen? - Göteborgs stadsmission
Stadsmissionen Unga forum

Ger vi verkligen unga en rättvis bild av vad det är att vara vuxen?

29 november, 2017 • Ämne: Nyheter
En ny grupp har vuxit fram under de senaste decennierna: de unga vuxna. De som är mellan 18 – ca 25 år, där att vara vuxen snarare kopplas till att ha jobb/ utbildning och bostad än att t.ex. ha blivit myndig. Vad är det som gör att vi inte blir vuxna lika snabbt idag som förr i tiden?

På Unga forum träffar vi unga i åldern 16-25 år. Vi är bland annat ute i gymnasieskolor och håller kurser i stresshantering. Vi är väl medvetna om de ökade kraven på unga och allt det där som stressar. Inte minst handlar det om internet och sociala medier där vi förväntas vara uppkopplade ”non stop” och visa hur vackra och lyckade vi är, krav om att prestera, utbilda sig, skaffa karriär, träna, äta rätt, självuppfyllelse – och gärna ska allt vara gjort redan igår. Även media överöser oss med, och spär på, en bild av vuxenskapet som är fyllt av problem och negativa aspekter. Det är alltså inte så konstigt att unga avskräcks från att våga bli vuxna, när den vuxna världen förmedlar en bild av att alla de krav som redan finns bara ökar med åldern.

Vi vuxna måste ta vårt ansvar och visa våra unga alla de fördelar som kommer med att bli vuxen, allt det där härliga och glädjefyllda med att växa upp. Med ansvar kommer frihet och det är ju så mycket som vi vuxna faktiskt är tacksamma för!  Om vi vill ge våra unga en ärlig chans i ett samhälle som är fyllt med krav och stress måste vi hjälpa till och förmedla hopp om framtiden, visa att den frihet som kommer med ansvaret öppnar upp möjligheter om att vi kan välja att göra precis som vi vill! Vi behöver inte göra allt och vi behöver inte vara perfekta. Att vara vuxen betyder inte att en står ensam och att vara vuxen betyder inte att en måste ha ett färdigt mål eller en livsplan. Det är okej att inte ha någon plan lika mycket som det är okej att ha en detaljerad plan. Det är okej att misslyckas och att lyckas. Men det som är viktigt att vi har någon att dela det med, att vi hjälps åt att stötta varandra och att vi vet var vi kan vända oss för att få hjälp. För vi behöver alla stöd av andra vuxna. Vi måste förmedla en trygg och positiv bild av hur det är att vara vuxen för att andra ska våga kasta sig ut, lita på sig själva och ha hopp om en ljus framtid. Det går att nå sina mål!

Unga forum