Göteborgs Stadsmission byter grafisk profil - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission byter grafisk profil

15 maj, 2023 • Ämne: Nyheter

Göteborgs Stadsmission har tillsammans med Sveriges Stadsmissioner gjort ett gemensamt varumärkesarbete som bland annat resulterat i en gemensam grafisk profil och logotyp. Detta ger oss också, både som enskilda Stadsmissioner och tillsammans, en ännu starkare röst och möjlighet att skapa förändring.

Sveriges Stadsmissioner spelar en viktig roll i samhället med vårt arbete för människor i utsatthet. Vi är röstbärare för dessa människor och driver opinion i frågor som hemlöshet, fattigdom och våld i nära relation.

 

Även om vi ser lite annorlunda ut så är allt annat precis som vanligt. Vi fortsätter att möta människor i olika utsatta livssituationer och erbjuda bland annat:

  • Akut hjälp och långsiktigt stöd
  • Öppna mötesplatser för mat, värme och gemenskap
  • Boenden anpassade efter individens behov
  • Vägar in på arbetsmarknaden

Tillsammans med gåvogivare, partners, kunder och volontärer skapar vi ett medmänskligare Göteborg. Tack för att du är med!