Göteborgs Stadsmission startar livsmedelscentral! - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission startar livsmedelscentral!

25 februari, 2018 • Ämne: Nyheter

Varje år slänger livsmedelsbranschen stora mängder mat. Samtidigt finns det allt för många människor som har svårt att få pengarna att räcka till tre mål om dagen i slutet av månaden. Nu utökar Göteborgs Stadsmission sin kapacitet att ta emot livsmedel och startar en livsmedelscentral för att minska matsvinnet och öka tillgången till mat för människor i utsatthet.

– En stor del av våra insatser har sedan länge handlat om att ge människor mat för dagen och vår livsmedelscentral möjliggör för oss att nu göra skillnad för ännu fler, samtidigt som vi kan göra skillnad för miljön genom att minska matsvinnet, säger Elisabeth Andréas, projektledare.

Göteborgs Stadsmission tar idag emot donerade livsmedel från bland annat butiker och lokala producenter, men har inte haft möjlighet och kapacitet att ta emot och att lagerhålla de stora volymer svinn som finns hos stora producenter, på centrallager och inom livsmedelssektorn. Enligt en rapport av Naturvårdsverket slängdes det år 2016 30 000 ton mat från livsmedelsbutiker och 45 000 ton från livsmedelsindustrin i Sverige. Med livsmedelscentralen kommer vi att kunna ta emot och lagerhålla betydligt större volymer.

Livsmedelscentralen kommer att förse våra verksamheter och vår lunchrestaurang med råvaror, som där förädlas till måltider.  Livsmedlen distribueras även vidare till andra idéburna organisationer och församlingar i Göteborg som utför socialt arbete, och liksom vi, möter människor i behov av mat. Vi kommer dessutom att erbjuda arbetsträning på livsmedelscentralen, där våra deltagare kan bygga kompetens och erfarenhet på väg tillbaka, eller in, till arbetslivet.

Projektet finansieras främst av norska Kavlifondet.

Vill du veta mer, eller har du frågor om hur ditt företag kan bidra? Kontakta Elisabeth Andréas, projektledare.