Häftig upplevelse när eleverna klarar uppgifterna - Göteborgs stadsmission
läxor

Häftig upplevelse när eleverna klarar uppgifterna

27 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

”Att se lättnaden i barnens ansikten när de inser att de faktiskt klarade av en uppgift härlig. Och sorglig. Många av dem har så låga förväntningar på sig själva att de inte ens försöker, och att kunna väcka liv i deras självförtroende är en stor del av varför vi finns. Mycket handlar om att bygga relationer och få barnen att känna sig trygga och välkomna hos oss. Det tycker jag att vi har lyckats med. Vi har exempelvis flera barn som regelbundet besöker oss och har gjort det i snart tre år. Vi har även en del barn som kommer trots att de inte har någon läxa men vill läsa en bok, räkna lite extramatte, eller bara prata med någon av studiestödjarna. Många av våra volontärer och anställda har precis som jag varit med under en längre period vilket gör att man skapar ett band till barnen och bygger en relation. Den relationen tror jag gör skillnad för att det funkar så bra som det gör.

Många av de barn som besöker oss har av olika anledningar en något problematisk skolgång med låga betyg, hög frånvaro och dåligt självförtroende. Vissa saknar också möjligheten att få det stöd och den studiero de behöver hemma. Detta beror ofta på föräldrarnas begränsade kunskaper i svenska och på trångboddhet. Det gör därför att många söker sig till studiestödet för att få den arbetsro och det stöd de annars kanske inte får. Att barnen visar att de trivs hos oss och vågar öppna upp sig tycker jag är väldigt fint och det ger studiestödet en djupare betydelse. Ibland öppnar exempelvis barnen upp sig om väldigt personliga saker, både ganska mörka, men också roliga saker, och de uppskattar att det finns en vuxen som lyssnar.

Jag personligen har varit med sedan start, både som volontär, timanställd och samordnare, och att se uppskattningen vi får från både barnen, deras föräldrar och lärare visar hur viktigt det vi gör är. Under det senaste året har vi förbättrat vårt samarbete och vår relation med skolan och lärarna, vilket har lett till en positiv utveckling. Vi har fått besöka eleverna i deras klassrum under skoltid och deltagit på föräldramöten för att berätta att vi finns och vad vi gör, samt att lärarna gör sitt bästa med att pusha barnen att gå på studiestödet.

Vi får positiv respons och beröm för kvaliteten på vårt studiestöd, men också för att vi är långsiktiga och konsekventa både verksamhets- och personalmässigt. Eleverna, föräldrarna och skolan vet att vi kommer dyka upp och det gör skillnad.”

/Emelie Ohlsson, operativ samordnare för studiestödet i Lövgärdesskolan