Hemkänslor – samtal och tankar om att skapa ett hem - Göteborgs stadsmission

Hemkänslor – samtal och tankar om att skapa ett hem

20 oktober, 2021 • Ämne: Nyheter

I samband med internationella hemlöshetsdagen släppte vi Cecilia Bergstedts essä Hemkänslor. Essän tar upp tankar och samtal om vad som är ett hem och hur det skapas. 

Under de år jag har arbetat med att stödja personer i Göteborgs Stadsmissions Bostad först-verksamhet har det gradvis gått upp för mig hur mycket som tas för givet när vi pratar om ett hem. Vi har alla våra personliga referenser och föreställningar, och inte sällan utgår vi från att de delas med andra. Men vad är egentligen ett hem, och hur skapas det? Vad är det som ska till för att få lägenheten att bli ett hem? När vi verkligen börjar tänka efter är det en mängd faktorer som påverkar om en plats känns som ett hem eller inte. Vissa av dem är materiella, andra mer känslomässiga. Några är relativt lätta för oss att påverka, medan annat står utanför vår makt.

/Cecilia Bergstedt, boendeassistent på Göteborgs Stadsmission och författare av essän Hemkänslor

Läs hela Essän här