Ingen ska behöva vara hungrig - Göteborgs stadsmission

Ingen ska behöva vara hungrig

24 december, 2019 • Ämne: Debattartikel

Det är julafton 2019. Efter en höst som känns som den mest regnrika och solfattiga i mannaminne är vi äntligen framme vid ljusets högtid. Om några timmar lyser julgranar och julljus i de flesta utav svenska hem. Och julfriden infinner sig. Hos de flesta. Men inte alla.

För många människor i Göteborg denna julafton är julfriden helt och hållet beroende av andra människors generositet och välvälja. Förmedlad genom organisationer som Göteborgs Stadsmission och Svenska kyrkan.

800 familjer i Göteborg har i år fått del av julhjälp från Stadsmissionen i form av mat och julklappar. Något som kan göras tack vare gåvor från generösa göteborgare, företagare, församlingar med flera. Långt fler är i behov av stöd och hjälp, men detta är taket för vad Stadsmissionen klarar av rent resursmässigt. Församlingarnas diakoner möter många hjälpsökande som de kan stötta med sådant som skänkts, t ex matkassar och kläder, blöjor och hygienartiklar. Några församlingar bjuder också in till gemensamt julfirande.

Stadsmissionernas fattigdomsrapport i oktober satte fokus på den växande matfattigdomen i Sverige. Ett ökande antal människor, enskilda och familjer, unga och gamla, har inte tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att sätta mat på bordet åt sig själva och sina barn. Behoven är störst i de socioekonomiskt mer utsatta områdena. Detta är en erfarenhet som delas med Svenska kyrkans församlingar i Göteborg. Under året har vi gemensamt sett över vad vi kan göra för de hungriga människorna i vår stad.

Från Stadsmissionens Matcentral, dit livsmedelsgrossister och enskilda leverantörer lämnar överblivna livsmedel, distribueras i december ca 25 ton mat ut till såväl Stadsmissionens egna verksamheter som till flera församlingar. I Domkyrkan omvandlas detta till matkassar till 20-30 familjer och i Tynnereds och Bergsjöns församlingar bidrar Matcentralen med mat till uppemot 50 respektive 200 familjer. Varje vecka. I Stadsmissionens verksamhet S:t Johanneskyrkan kommer det under juldagarna och nyår serveras julbord och nyårsbuffé till totalt 2 000 människor.

Varje vecka möter både Stadsmissionen och flera församlingar hundratals familjer som har svårt att sätta mat på bordet till sina barn. När jullovet kommer och skolan inte serverar någon lunch blir belastningen för dessa familjer ännu högre. Att få ett mål mat eller en kasse med livsmedel med sig hem hjälper inte direkt ur fattigdom, men det stillar hungern och lättar på stress och oro. Att får vara mätt och slippa bekymra sig om mat kan leda till att man orkar ta itu med andra problem som kan hjälpa ur matfattigdomen.

Idag läser vi den välbekanta texten från Lukasevangeliet. Berättelsen om barnet som föddes i ett stall i staden Betlehem. Ett stall dit de blivande föräldrarna tagit sin tillflykt i brist på annat husrum. I ett stall, troligen i vittne utav djuren, föds Guds son i julnatten. Vi läser och hör de välkända orden och vi gläds åt vad som sker. Även i Betlehem fanns hemlöshet, fattigdom och troligtvis också hunger.

I julnatten var generositeten och hjälpsamheten närvarande. Det fanns någon som ordnade tak över huvudet, även om det var i ett stall, åt den födande kvinnan. Någon kom säkert med ett mål mat till dem där. Andra människor klev fram och hjälpte den lilla familjen i deras nöd.

I vår stad, Göteborg, möter vi ett ökande antal människor som söker hjälp i våra olika verksamheter på grund av stor utsatthet och brist på mat. Störst ökning ser vi bland barnfamiljer och pensionärer. Vilket vi erfar inom såväl Stadsmissionen som i flera församlingar. Det oroar oss. Det är orimligt att människor köar för att få matkassar och bröd år 2019. Här har vi alla ett gemensamt ansvar, att på olika sätt möta och åtgärda den utsatthet som finns. Inte drivna av dåligt samvete utan av generositet och medmänsklighet. Vi måste använda våra gemensamma krafter för att skapa hållbar och långsiktig förändring för människor som lever i social utsatthet.

Vi vill önska alla göteborgare och inte minst alla med ansvar inom det offentliga, näringslivet och civilsamhället, en riktigt god och vilsam julledighet. Ledigheten behövs för när vi drar igång våra verksamheter igen i januari måste alla på allvar kavla upp ärmarna. Vi måste gemensamt arbeta för en stad där alla har mat för dagen.

Susanne Rappmann, Biskop Göteborgs stift
Lotta Säfström, Direktor Göteborgs stadsmission

Biskop Susanne Rappman i Göteborg. Foto© Kristin Lidell.

Lotta Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission. Foto Sofie Lindh

 

(Detta inlägg är idag publicerat på GP Debatt online.)