LAILA NYBERG: ATT VARA VOLONTÄR - Göteborgs stadsmission

LAILA NYBERG: ATT VARA VOLONTÄR

21 november, 2017 • Ämne: Nyheter
Uppdragen som volontär i Göteborgs kyrkliga Stadsmission kan se väldigt olika ut och det av flera skäl. Stadsmissionen är en organisation med vitt skilda verksamheter, men där allt handlar om att människan är i centrum och människors behov.

Att vara volontär kan ibland uppfattas som begränsande och det är viktigt att vi förklarar varför det förhåller sig så.  Stadsmissionen har till exempel flera verksamheter som bygger på upphandlande avtal. Som våra olika boenden, och där vårt äldreboende är ett av dem. Där är det viktigt att volontärer inte utför arbetsuppgifter som ska skötas av anställd personal. Att sköta bäddning, påklädning och hjälpa till vid matservering och liknande är inte en volontärs uppdrag.

Vad gör man då som volontär? På ett äldreboende kan det handla om att högläsa tidningen, spela spel eller kanske gå en liten promenad om det är lämpligt. Men också historieberättande, att baka en kaka tillsammans, eller vara en återkommande besökare till någon eller några av de boende. På Stadsmissionens äldreboende Götaholm finns också ett piano och det är populärt när någon har möjlighet att komma och spela och sjunga. Man kan säga att våra volontärer gör sådant som skapar mervärde.

Vi har även andra sorters boenden och där kan man som volontär ordna aktivitetskvällar/dagar med smycketillverkning, stickning, bakning, enklare matlagningskurser, promenader, eller följa med när man gör utflykter för att ta några exempel

Vad betyder det att ha volontärer i sina arbetsgrupper? Det betyder oerhört mycket. Varför? Jo, om någon vill ge av sin tid utan ersättning, och fortsätter månad efter månad, betyder det att vi som organisation är en trevlig plats att vara på. Att det man gör uppskattas och att man får erkännande för det, både från gäster, brukare, besökare, patienter och personal. Det betyder att vi också har en ledning som vet och visar betydelsen av våra volontärer. Och det betyder att vi har möjlighet att ge våra besökare och boende en extra guldkant.

I S:t Johanneskyrkan, som är en av de gåvobaserade verksamheterna, är volontärerna en  stor del arbetsstyrkan. Mycket är praktiskt arbete i caféet, lunchservering och utdelande av bröd och annat. I kyrkan som är en plats för möten och gemenskap är den sociala kontakten med gästerna väldigt omfattande och en viktig del av uppdraget. De djupare, kanske svåra samtalen överlämnas dock till anställd personal, till exempel präst eller diakon.

Stadsmissionens uppdrag är att se till människan och människors behov. Därför är det också av stor betydelse att man både som anställd, men även som volontär har fast grund att stå på. Att veta vilka etiska riktlinjer som gäller, vilka regler som finns och vad de står för. Alla blivande volontärer får därför en ordentlig introduktion, där de får med sig en gedigen kunskap om både Stadsmissionen och sitt uppdrag. Det är en trygghet för alla, både volontären, personalen och de personer som man kommer att möta.

Att vara volontär hos Stadsmissionen kan som sagt innefatta mycket olika saker. Ett av de mest populära och eftertraktade uppdragen är att arbeta på vårt sommarläger för utsatta barn och deras familjer. Då det serveras minst tre mål mat per dag, innebär det mycket arbete i kök. Men även delta i aktiviteter av skilda slag som musik, teater och friluftsliv. Många av våra volontärer återkommer år efter år för att göra en insats under några sommarmånader.

Ett annat uppskattat volontärjobb är Göteborgsvarvet. Då hjälper man bland annat till att dela ut nummerlappar och tröjor till dem som ska springa för Stadsmissionen. Också dit återkommer många år efter år.

Tiden runt jul är en hektisk period och då är det flera event där volontärer har en stor betydelse. Bland annat Julklappsvagnen som rullar i stan och hämtar upp julklappar efter en särskild tidtabell och rutt. Då finns volontärer med både på vagnen och vid de speciella hållplatserna. Människors vilja att skänka och hjälpa är så påtaglig i sådana sammanhang.

Levande julkrubba är ett annat roligt evenemang som har funnits i många år.  Det är ett julspel där både volontärer och personal är med som skådespelare. Flera publikvärdar behövs, plus de som samlar i pengar i våra bössor. Oavsett vilket uppdrag man har så är det roligt. Det är en publikfest med mängder av skolbarn från hela Göteborg med omnejd som kommer och tittar.

Stadsmissionen har även sju secondhandbutiker i Göteborg och en butik i Alingsås. Till dem hör en stor insamlingscentral dit största delen av allt som sedan kommer ut i butik sorteras, prismärks och fördelas. Det kan man också göra en viktig insats som volontär om man har en viss produktkunskap vad gäller glas, porslin, keramik, böcker eller textilier.

En sak som är viktig att komma ihåg är att det är två olika saker att vara volontär och att arbetsträna. Detta kombineras inte. I Stadsmissionen finns flera möjligheter till just arbetsträning och där bland annat ERGON har den uppgiften.

Många volontärer som stannar i flera år, ja många år. Vilket betyder att man trivs både med sin volontärplats och sitt uppdrag. Andra slutar efter ett eller ett par år. Livet förändras, man flyttar, arbetar heltid, får barn, tiden räcker inte till. Ja, det finns många skäl till varför man avslutar sitt volontäruppdrag. Det medför dock att vi i princip alltid söker nya människor som vill komma och hjälpa till och att vi har kontinuerliga introduktionsdagar, en till två gånger per halvår för de som visat intresse. Det finns också alltid en volontäransvarig på plats som ska introducera och se till att personen blir upptagen i arbetsgemenskapen. Gemenskap, vara delaktig, känna att man utför något som har betydelse för en annan människa, det är något som återkommer i samtal med våra volontärer. Det är ju det Stadsmissionen är till för. För varandra, för våra medmänniskor.

Min erfarenhet från att ha arbetat som volontärsamordnare i ungefär tio år, består av, fantastiska möten, samtal där vi inte bara har pratat kommande eller pågående uppdrag utan även livet. För livet pågår runt om oss hela tiden och vårt liv pågår också med allt vad det innebär. Glatt och soligt, tungt och svårhanterligt. Det är mitt i livet som Stadsmissionen finns. En organisation som gör skillnad.

Laila Nyberg, volontäransvarig i S:t Johanneskyrkan