Lottköpare skapar ett mänskligare Göteborg - Göteborgs stadsmission

Lottköpare skapar ett mänskligare Göteborg

17 mars, 2022 • Ämne: Nyheter

Vid Svenska Postkodlotteriets årliga utdelning av lotteriöverskottet delades 24 miljoner kronor ut till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Göteborgs Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner och sedan 2008 har Sveriges Stadsmissioner erhållit 373 miljoner kronor som delas ut till den lokala Stadsmissionen på 30-talet orter runtom i Sverige.

Postkodlotteriets medel är icke-öronmärkta och på Göteborgs Stadsmission används de främst för att finansiera vårt viktiga arbete i S:t Johanneskyrkan. S:t Johanneskyrkan är en öppen mötesplats dit vem som helst är välkommen, men de flesta av våra gäster lever i någon form av utsatthet. Här finns mat, gemenskap, värme och en plats att vila på. Vi erbjuder olika former av aktiviteter och samtalsgrupper för att skapa sammanhang och glädje.

Utöver det årliga icke-öronmärkta stödet erhöll Sveriges Stadsmissioner i år även medel för ett pilotprojekt i samarbete med Håll Sverige Rent. Tillsammans ska vi engagera ungdomar i utsatta områden att ta ansvar för den lokala miljön. Ungdomarna ska stärkas och bli lokala förebilder, få arbetslivserfarenhet och 85 % av 700 ungdomar ska ha fått ett jobb när projektet är slut. Modellen med ”trygghetshjältar” arbetas fram i Norrköping ska sedan kunna spridas i Sverige. Läs mer här: https://sverigesstadsmissioner.se/nyheter/trygghetshjaltar-far-jobb/

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela miljardöverskottet från lotteriet går varje år till ideella organisationer. ORT Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner som är en bland 59 förmånstagare till Postkodlotteriet. Stadsmissionen finns på 30-talet orter runtom i Sverige och har sedan 2008 totalt erhållit 372 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter lokalt för människor i social och ekonomisk utsatthet. Tack vare alla som har en postkodlott kan vi som organisationer hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallas för postkodeffekten.

Varmt tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare! Tillsammans gör vi skillnad!

#postkodeffekten