Med anledning av vår direktor Lotta Säfströms hastiga bortgång - Göteborgs stadsmission

Med anledning av vår direktor Lotta Säfströms hastiga bortgång

25 oktober, 2022 • Ämne: Nyheter

Vi har idag nåtts av det tragiska beskedet att vår direktor och VD Lotta Säfström hastigt gått bort den 24 oktober.

Det är en stor och oväntad förlust som påverkar oss i Göteborgs Stadsmission, både som organisation och som kollegor. Våra tankar går till Lottas närstående och alla dem som hon berört i sitt uppdrag och som person.

Lotta började sin tjänst som direktor och VD för Göteborgs Stadsmission 2010. Hon var utbildad diakon och socionom med lång erfarenhet från diakonala organisationer och civilsamhället.

Lotta hade ett stort engagemang och stort hjärta för personer i utsatthet, vilket präglade hela hennes liv, både yrkesmässigt och privat.

Vi minns Lotta som en driven, entusiasmerande och kompetent person och kommer fortsätta arbeta med det uppdrag som var så viktigt för henne – arbetet för ett mänskligare samhälle.