Nu lanserar vi Samsnack - en arena där samtal visar vägen till ett bättre samhälle - Göteborgs stadsmission

Nu lanserar vi Samsnack – en arena där samtal visar vägen till ett bättre samhälle

26 februari, 2024 • Ämne: Nyheter

Samsnack är ett gemensamt initiativ från Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen där vi bjuder in till samtal kring aktuella samhällsfrågor. 

I panelen kan det finnas politiker, akademiker, representanter från näringsliv, civilsamhälle och det offentliga. Många Samsnack kommer även att bjuda på personliga berättelser.  

Samsnack vänder sig till dig som arbetar med samhällssociala frågor men också till dig som tror på att samtal och erfarenhetsutbyte är grunden för att kunna förändra. 

Det är en extra dimension att göra detta tillsammans, och att öppna upp för ett bredare engagemang från civilsamhället, säger Martin Ärnlöv, VD/direktor på Göteborgs Stadsmission.

När du lämnar ett Samsnack har du fått en fördjupad bild och fler perspektiv av en fråga. Kanske har du också fått några svar – eller inspiration att ta tag i något viktigt. 

I en turbulent tid som denna behöver vi ta oss tid för och värna om de nyfikna, angelägna och goda samtalen. Vi hoppas att vi med Samsnack kan bidra till att skapa förståelse och nya insikter som tänder gnistor som leder vidare, säger Emil Matsson, direktor på Räddningsmissionen.

Här hittar du vårens program för Samsnack.