Nytt IOP för Bostad Först - Göteborgs stadsmission
bostad först-stadsmissionen

Nytt IOP för Bostad Först

6 mars, 2019 • Ämne: Nyheter
Nu erbjuder vi stöd enligt Bostad Först-modellen även i stadsdelen Örgryte-Härlanda.

I vår verksamhet Bostad Först samarbetar vi med Göteborgs Stad genom så kallade IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap, med olika stadsdelar. Lägenheterna förmedlas via Fastighetskontoret och tillhandahålls i första hand av allmännyttan. Nu är ännu ett avtal klart! Detta nya IOP innebär att vi kommer att kunna erbjuda stöd enligt Bostad Först-modellen även i stadsdelen Örgryte-Härlanda, vilket blir den åttonde stadsdelen av totalt 10 stadsdelar.

Modellen Bostad Först ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende, därefter får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera. Stödet från Bostad först är anpassat till varje person och bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Modellen skiljer sig från det vanliga hemlöshetsarbetet i Sverige med så kallade boendetrappor. Här måste människor kvalificera sig stegvis för att slutligen nå toppen – eget boende och att bli accepterade som en normativ samhällsmedborgare.

Bostad Först har visat sig vara en effektiv modell – över 80 procent av de som får bostad genom Bostad först bor kvar i sina lägenheter. Det visar både svensk och internationell forskning. Forskning visar också att modellen är kostnadseffektiv.

Planen är att Örgryte-Härlanda ska få fem Bostad Först-lägenheter per år, varav den första redan är inflyttningsklar.

Här kan du läsa mer om vår Bostad Först-verksamhet.