Orange day - internationella dagen mot våld mot kvinnor - Göteborgs stadsmission

Orange day – internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 november, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Idag är det Orange day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. I år är ämnet mer aktuellt än någonsin. Under Coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. FN estimerar en ökning med 30 % av våld i hemmet världen över.

Göteborgs Stadsmission möter dagligen våldsutsatta kvinnor och barn i våra skyddade boenden och arbetar för att de ska etablera ett liv fritt från våld, hot och kontroll. Det är en mödosam väg de har att vandra men med kompetent och inkännande stöd så går det. Det är dock inte så att vi möter fler än vanligt i och med pandemin. Istället har vi idag färre kvinnor och barn i vår skyddsverksamhet än vad vi haft sen starten. En verklighet som kan te sig paradoxal i förhållande till den ökning av våldsutsattheten i hemmet som rapporteras från flera håll.

”Vi tror absolut att de alarmerande rapporterna stämmer. Det får vi signaler om från flera håll, inte minst från de kvinnor som kommer till oss. Kanske beror den minskning av ärenden som både vi och andra skyddsverksamheter upplever på att restriktionerna även har begränsat möjligheterna att söka hjälp? Vi är mycket oroade för att pandemin kan ha medfört att många kvinnor och barn lever med omfattande begränsningar, hot och våld och inte hittar vägar till hjälp och stöd” säger Angelica Tingström, tf Enhetschef, Göteborgs Stadsmissions Skyddade Boenden.