Stadsmissionen startar nytt boende i Kungälv - Göteborgs stadsmission

Stadsmissionen startar nytt boende i Kungälv

18 oktober, 2019 • Ämne: Nyheter
Göteborgs Stadsmission har många års erfarenhet av att jobba för personer i utsatthet och erbjuder en mängd olika stödboenden. Genom en sammanhållen planering, stukturerat arbete, närhet till personal och god samverkan med övriga vårdgivare och närstående, jobbar vi för att alla våra boende ska få ett kvalitetssäkrat psykosocialt stöd.

I samverkan med Kungälvs kommun startar Stadsmissionen nu en ny verksamhet för män och kvinnor i vuxen ålder med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och som saknar fast bostad. Verksamheten planerar att öppna i januari 2020.

Boendet är beläget i ett grönområde strax utanför centrum i Kungälvs kommun. Det består av 5 nybyggda hus med 16 lägenheter, där ett av husen är till för gemenskap och personalutrymmen. Vi har startat en rekryteringsprocess och tillsammans med Kungälvs kommun beslutar vi inom kort vad boendet ska heta.

Vi ser mycket fram emot att få öppna upp dörrarna till boendet och har stora förhoppningar om att stödja individer utifrån deras egna mål och önskningar till ett bättre liv.

 

För mer information, kontakta:

Ann-Helen Sköld

Verksamhetsstrateg

Barlastgatan 2, 414 63 Göteborg