Tiggare – några av de fattiga EU-medborgarna - Göteborgs stadsmission
hemlös-stadsmissionen

Tiggare – några av de fattiga EU-medborgarna

3 december, 2014 • Ämne: Nyheter

Den fria rörligheten gör det möjligt för människor, som söker jobb, försörjer sig med tiggeri, spelar musik och samlar burkar, att röra sig fritt i Europa. Göteborgs Stadsmission möter människor med olika bakgrund, de fattiga EU-medborgarna är många fler än de du ser i vår gatubild. Därför fortsätter vi envist att prata om fattiga EU-medborgare, där de som försörjer sig med tiggeri är en del men inte alla. Göteborgs Stadsmission är en av de organisationer med störst erfarenhet av att möta EU-medborgare som lever i utsatthet. Precis som andra som arbetar med samma målgrupp har vi de senaste åren sett en ökande närvaro av EU-medborgare som lever i fattigdom och som försöker få ihop ett levebröd genom att tigga på Göteborgs gator. Eftersom vi får många frågor om gruppen berättar vi här om våra erfarenheter och kunskaper som vi ser dem just nu, situationen kan snabbt förändras.

Reser hit i desperation

Majoriteten av de som kommer till Sverige och försörjer sig på tigger är personer som redan är marginaliserade av samhället, oavsett om de stannat kvar i sitt hemland, hamnat i ett annat europeiskt land eller tagit sig hit till Sverige. Många vi möter tillhör en av samhällets mest diskriminerade och marginaliserade grupper som inte ens i sitt eget hemland har grundläggande medborgerliga rättigheter. För dem är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever långt under existensminimum. (Som jämförelse kan nämnas att en person som har socialbidrag i Rumänien får cirka 300 kronor i månaden). Ofta lämnar man barn och familj kvar i hemlandet.

Det finns i dagsläget inga belägg för att den enskilda tiggaren som vi ser på gatan skulle vara en del av en större organiserad brottslighet. För att kunna genomföra resan till Sverige är det däremot många som organiserar sig och reser i grupp, passar varandras barn och hjälper på så vis varandra. De EU-migranter som försörjer sig genom att tigga ihop till sitt uppehälle tjänar runt 70 kronor per dag. Det är en mycket liten summa som ska gå till försörjning för dem själva såväl som deras familjer. Det handlar därmed om en grupp individer som lever i extrem fattigdom och utsatthet, oavsett vilket land de befinner sig i.

Förbud mot tiggeri hjälper inte

Göteborgs Stadsmission ser inte tiggeriet i sig som EU:s största utmaning – istället är det hur man inom EU gemensamt bör arbeta mot extrem fattigdom, ett förbud är inte lösningen.

Telefonen är en livlina

Göteborgs Stadsmission får ibland frågor om hur man, när man lever i extrem fattigdom, har råd med en mobiltelefon. En stor del av de som reser hit har sin familj kvar i hemlandet. Mobiltelefonen är därför den enda kontakten man har med sina barn och de man älskar. Det gör telefonen till ens viktigaste ägodel, överordnat mat, husrum och kläder.

Vad gör Göteborgs Stadsmission för gruppen?

Crossroads Göteborg är Göteborgs Stadsmissions huvudsakliga mötesplats, för fattiga EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. Göteborgs Stadsmission vill bidra till att förändra EU-medborgarnas ekonomiska och sociala utanförskap och verka för inkludering istället för exkludering. För de som kommer handlar det om att få hjälp att ta beslut om vad de ska göra här näst. Grundat på relevant och korrekt information om svenska samhållsförhållanden, oftast på det egna modersmålet.

I strävan efter att upprätthålla en verksamhet som kan göra skillnad på flera plan samarbetar

Crossroads Göteborg med ett flertal organisationer i Europa. . Detta nätverk av organisationer samverkar dels i syfte att stärka sin samlade kompetens, dels för att kunna vara ett kraftfullt nätverk för att bistå utsatta EU-medborgare. Dessutom kan vi påverka samhället och föra upp EU medborgares situation på den politiska agendan. Crossroads Göteborg verkar i detta sammanhang under ett antal paraplyorganisationer och har också samarbete med flera andra intresseorganisationer, både lokalt och nationellt, vilka arbetar med sociala frågor och migrationsfrågor inom Europa.

Vi erbjuder också hjälp med vissa basala behov som mat, kläder och hygien.

Mat och boende

Crossroads Göteborg serverar frukost varje morgon. För många är frukosten en viktig måltid då man allt som oftast inte har möjlighet att äta lunch, eftersom man under dagtid är fullt upptagen att söka en försörjning. Att göra det möjligt för målgruppen att börja dagen med en bra frukost ser Göteborgs Stadsmission som en viktig insats.

Vad gäller boende och akuta nattplatser så finns det i Göteborg en verksamhet sedan vintern 2013. Det är en verksamhet som drivs med kommunala medel i samarbete med Göteborgs Stadsmission, Bräcke diakoni och Frälsningsarmen, om 25 akuta nattplatser. Bräcke diakoni står för nattplatserna, Frälsningsarmén står för dagverksamheten och Göteborgs Stadsmission koordinerar. Koordinatorstjänst är placerad på Crossroads Göteborg och sköter alla bokningar och kontakter till de 25 akuta nattplatser som finns tillgängliga (35 platser från och med januari 2015). Koordinatorn bistår med att hjälpa personer att få kontakt med sjukvård och andra nödvändiga myndighetskontakter. Därutöver bedriver vi också uppsökande fältarbete för att ge stöd åt de människor som lever i olika läger utomhus.

Ska man ge pengar till de som tigger?

Tyvärr, vi måste göra dig besviken och har inget enkelt svar. Var och en måste hitta sin egen lösning och förhållningssätt. Det vi däremot gör för våra gåvomedel är att möta människors basala behov och se till deras rättigheter och på så sätt göra deras röst hörd. Därutöver arbetar vi systematiskt för att förändra politiken och strukturen i samhället, både lokalt, nationellt och på EU-nivå.