"Trygga människor når längst" - Göteborgs stadsmission
TuveBygg Stadsmissionen

”Trygga människor når längst”

28 februari, 2018 • Ämne: Nyheter
Tuve Bygg är ett stabilt växande byggbolag vars filosofi stämmer väl överens med Stadsmissionen – trygghet är grunden.

Hej Tuve Bygg! Ni blev Guldvänner till oss i år. Vill ni börja med att presentera ert företag?
Tuve Bygg är den moderna och trygga entreprenören och är ett stabilt växande byggbolag med huvudkontor i Mölndal. Bolaget grundades 1979 och våra beställare är framförallt privata och offentliga fastighetsägare som ser långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. För dessa bygger vi nya bostäder, gruppboenden, skolor, handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus.
De flesta projekt är i storleksordningen 20 till 500 Mkr.

Vår styrka är att kombinera hög flexibilitet med rätt kostnader samt att matcha rätt kompetens till varje projekts specifika utmaningar. Det gör oss väl rustade att alltid leverera högsta kvalitet till rätt pris vid utlovad tidpunkt, vare sig det handlar om nybyggnation eller om- och tillbyggnad. Bolaget har fått en ny ägargrupp med ambitioner att växa. Tillväxten har varit stark. Rekryteringen av nya medarbetare har varit framgångsrik och pågår kontinuerligt. Vi agerar proaktivt i en värld i ständig förändring. Vår filosofi är ”Trygga människor når längst” och vår värdegrund är Trygga – Utvecklande – Värdeskapande och Engagerande. Nu har vi över 230 trygga medarbetare.

Varför har ni valt att stödja just vår organisation?

Vi ser att Stadsmissionen gör ett väldigt bra arbete för människor som befinner sig i extremt utsatta situationer. Vår filosofi är att Trygga människor når längst, därför vill vi stödja de som Stadsmissionen hjälper för att få en mer trygg tillvaro.

Vi på Tuve Bygg har ett stort samhällsengagemang och vill vara med att stödja verksamheter som arbetar seriöst med de frågorna.

 

Tusen tack Tuve Bygg för ert stöd!

Vill du att ditt företag också ska stötta Göteborgs Stadsmission? Klicka på länken i högerspalten för att läsa mer om hur ni kan göra skillnad i Göteborg!