Volontärernas insats på studiestödet är enorm - Göteborgs stadsmission
Kvinna hjälper två barn med läxor

Volontärernas insats på studiestödet är enorm

27 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

Ett av de bästa skydden mot social och ekonomisk utsatthet är utbildning. Och tidiga insatser är viktiga. Därför erbjuder Göteborgs Stadsmission studiestöd för elever i mellanstadiet. I detta arbete är volontärerna en mycket viktig del.

”Volontärinsatsen är så enorm! Bara att man är här med sin närvaro är viktigt. I området är det vanligt att exempelvis myndigheter och olika satsningar kommer och går. När man säger ja till ett sådant här uppdrag, kommer frekvent och visar sig vara en trygg vuxen så kan det få en enorm påverkan. Ens närvaro kommunicerar till eleverna att de är värda att satsa på.”
Det säger Sarah Lowry som är samordnare för Göteborgs Stadsmissions studiestöd i Biskopsgården.

Det är lugnt och tryggt här. Hemma får jag inte vara ifred
för mina småsyskon. Det är lättare att jobba här. Det är
kul när det är aktiviteter också. Sist var vi och åkte skridskor.
/Elev på Ryaskolan

Göteborgs Stadsmission erbjuder studiestöd för elever i åk 4-6 på Lövgärdesskolan och för elever i åk 5-6 på Ryaskolan och Svartedalsskolan i Biskopsgården. Verksamheten sker i samverkan med skolorna och studiestödet finns i skolans lokaler som både eleverna och deras föräldrar känner till. Vid varje tillfälle bjuds eleverna på mellanmål, men också avslutande gemensam aktivitet.
I detta arbete är volontärerna oerhört viktiga för att skapa kontinuitet och vuxentäthet på studiestödet.
”Vi möter barnen förutsättningslöst. Under skoldagen kan det vara etablerat att ’du jobbar inte’ eller ’du är stökig’, men på studiestödet får barnen möjlighet att ta en annan roll för en stund. Barnen får alltid en ny chans från vecka till vecka. Det är en hörnsten i vårt arbete. Eleverna får en chans att vara annorlunda och förändra sig,” säger Sarah.

Under studiestödet finns det alltid personal från Göteborgs Stadsmission på plats som ansvarar för verksamheten. Volontärerna fokuserar på att ge stöd till eleverna. Ofta får volontären sitta med en eller några elever under ett studiepass. Att eleverna får ta del av en vuxens tid och engagemang är oftast inte en möjlighet i en skolklass på 20-25 barn, de har föräldrar som jobbar och är ofta en av många syskon i familjen.
”Det gör mycket när en volontär sitter ett helt pass med en elev. Det säger till den eleven att han eller hon är värd att satsa på och jobba med. Vi ger inte upp på eleven när den inte förstår,” säger Sarah.

Utbildning är en central komponent i arbetet mot social och ekonomisk utsatthet. Det finns många skrivelser från bland andra Skolverket som visar på det skydd en avklarad skolgång ger för resten av livet. Med utbildning i bagaget är det lättare att komma ut på arbetsmarknaden och minskar exempelvis risken att rekryteras till kriminella gäng. Tidiga insatser kopplat till utbildning är också viktigt och det är därför som studiestödet fokuserar på mellanstadieelever. Grunderbjudandet är att få hjälp med sina läxor, men studiestödet är också en ingång till vidare socialt arbete, vilket inte är någon dold hemlighet.
”Vi är väldigt öppna om det. Både personal och volontärer frågar om mående och andra behov. Om eleverna saknar något kan vi bedriva ett påverkansarbete tillsammans med eleverna eller ta det vidare på annat sätt för att visa att deras röster är viktiga,” säger Sarah.

Då och då bjuds familjerna in till aktiviteter. Under våren har föräldrarna till barnen bjudits in till utbildningsworkshopar i studietekning och skolans värld. Flera elever har även uttryck behov om hjälp inför de nationella proven och därför har det erbjudits extra studiepass på loven för att ge eleverna riktad stöttning inför detta.

Jag har aldrig skippat studiestödet. Jag fokuserar
bättre här än på lektionerna och jag blir klar snabbare.
/Elev på Ryaskolan

Läxhjälp

När eleverna kommer till studiestödet får de en laminerad lapp där de skriver sitt namn och rangordnar max tre saker som de vill fokusera på under passet. Det är en metod för att arbeta utifrån egenmakt. Många elever upplever stor press kopplat till skolan och det kan upplevas som ett berg med ämnen att beta igenom.
”När de skriver ner på sitt kort och tar en sak i taget kan det kännas lättare. Det är ett enkelt verktyg, men som många elever vill ha kvar när det slutar sexan och lämnar studiestödet. De får in en bra rutin, de får bestämma själva och det blir ett hjälpmedel i deras studieteknik”, säger Sarah.

Att komma till studiestödet är frivilligt och barnen är oftast motiverade att komma för att plugga.
”Men många söker sig hit för att det är en trygg och lugn miljö. De finner något här som de saknar i andra arenor i deras liv. Studiestödet fyller många funktioner. Många är motiverade och har förståelse för att utbildning är vägen framåt till en framtid där de kan uppnå sina drömmar. De förstår att studiestödet är ett bra hjälpmedel,” säger Sarah Lowry.

Vill du bli volontär på studiestödet? Maila ditt intresse till volontar@stadsmissionen.org eller läs vidare här