176 ungdomar kommer att få sina sommarjobb via Göteborgs Stadsmissions verksamheter - Göteborgs stadsmission

176 ungdomar kommer att få sina sommarjobb via Göteborgs Stadsmissions verksamheter

26 maj, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi startar en ny tillfällig verksamhet i sommar för att erbjuda feriejobb till 176 ungdomar.

Vi kan med glädje informera om att vi kommer att starta en ny verksamhet för att i samarbete med Göteborgs stad ta emot ferieungdomar som behöver komma ut i arbete. Många verksamheter kan inte erbjuda feriejobb idag på grund av Covid-19, bland annat inom äldreomsorgen. Då behovet av ferietjänster kvarstår så går Stadsmissionen in och erbjuder ferietjänster till hela 176 ungdomar!

Vi erbjuder jobben i våra befintliga verksamheter, men också via denna nya verksamhet som ska starta om en månad. Den nya verksamheten kommer att vara en filial till vår befintliga insamlingscentral och där kommer ungdomarna främst ha som uppdrag att sortera och värdera gåvor. Verksamheten kommer vara igång i 3 månader mellan juni och augusti. Verksamheten kommer att ha ett utbildningsfokus på vad återanvändning är för någonting och tillsammans med Kretslopp och Vatten också erbjuda utbildningar i materialåtervinning, studiebesök på återvinningscentraler mm.

Vi ser mycket fram emot att kunna erbjuda 176 ungdomar jobb i sommar.