Orange day - vi uppmärksammar vikten av stadigvarande boende för våldsutsatta - Göteborgs stadsmission

Orange day – vi uppmärksammar vikten av stadigvarande boende för våldsutsatta

25 november, 2022 • Ämne: Nyheter

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid 

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Under pandemin har våld och sexuella trakasserier ökat. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut. Just nu i världen pågår flertalet krig och konflikter där kvinnor och flickor utsättas för könsbaserat våld och sexuella övergrepp. Våldet sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Nyckeln – stadigvarande boende för våldsutsatta

Göteborgs Stadsmission jobbar på flera fronter med att ge akut stöd och långsiktig hjälp till personer som utsatts för våld i nära relation. I vår skyddsverksamhet jobbar vi bland annat med en samverkansmodell som vi kallar Nyckeln. Det är ett samarbete mellan fastighetsägare och Göteborgs Stadsmissions skyddsboende.

Modellen utgår ifrån ett bostad-först liknande koncept där Göteborgs Stadsmission hyr ut lägenheter i andra hand till skyddsbehövande i kombination med anpassade stöd- och skyddsinsatser utifrån våldsutsattheten. Målet är att de placerade i slutet av insatstiden ska ha utvecklat inre- och yttre skyddsmedvetenhet, bearbetat sina våldserfarenheter och ha etablerat förutsättningar för ett självständigt liv för sig och eventuella barn på den nya orten så att de kan överta förstahandskontraktet då insatserna avslutas. Ett eget stadigvarande boende är en avgörande bas för att skapa ett nytt liv i trygghet.

När vi till slut fick vår lägenhet via Nyckeln, som jag visste att vi skulle få stanna i, var det jättesvårt för mig att tro på det. Det var väldigt stort. Jag har inte pratat med andra människor som levt detta livet men jag tror alla har samma bekymmer och tänker – ”Hur kommer mitt liv se ut imorgon?” Att lämna sitt boende utan att veta var du ska, det är jättesvårt. Det är mardrömmen i livet. Det är svårt att finna ord för att beskriva vad jag kände. Jag grät och jag exploderade av glädje när jag fick vår egna lägenhet. / ”Linda” som har fått lägenhet via Nyckeln.

Välkommen på digitalt seminarium om Nyckeln

Göteborgs Stadsmission uppmärksammar Orange day genom att bjuda in till ett digitalt seminarium om vikten av stadigvarande boende för våldsutsatta. Vi kommer att berätta om våra erfarenheter av arbetet med Nyckeln. Du får bland annat veta mer om vikten av stadigvarande boende som bas för ett nytt liv efter våldet, perspektiv från fastighetsbranschen samt inspiration från lyckade exempel vi mött i vår verksamhet.

Inbjudan med närmare information om innehållet kommer i januari men du får gärna anmäla dig redan nu via den här länken: https://simplesignup.se/event/198977-digitalt-seminarium-om-stadigvarande-boende-foer-vaaldsutsatta