Arbetslivserfarenhet för unga vuxna mellan 18-25 år - Göteborgs stadsmission

Arbetslivserfarenhet för unga vuxna mellan 18-25 år

6 mars, 2023 • Ämne: Nyheter

Kombinerad språkutveckling och grundläggande arbetsmarknadskunskap

Grön omställning är ett samverkansprojekt som startade under Corona-pandemin då både vi på Göteborgs Stadsmission och Göteborgs stad såg att ungdomsarbetslösheten ökade. Mellan 2021 och 2022 var det 340 personer som genomförde insatsen och totalt sett har 70% gått vidare i antingen arbete eller studier.

Vi anpassar oss hela tiden efter hur verkligheten ser ut, hur den förändras och vilka behov som uppkommer. Under de två åren vi arbetat med Grön Omställning har vi samlat på oss massor med erfarenheter av målgruppen. Bland annat har vi kunnat identifiera att allt fler unga idag är i behov av kombinationen språkutveckling och grundläggande arbetsmarknadskunskap. Att välja ett grönt yrke ska inte begränsas av att man inte fick tillräckligt med stöd tidigt i arbetslivet. Därför har vi startat Grön Inställning – ett instegsprogram till Grön Omställning – där praktik och språkträning varvas i en hållbarhetskontext. 

Vad är Grön Omställning?

Grön Omställning är en arbetspraktik för unga i åldrarna 18-25. Insatsen riktar sig till den som är intresserad av hållbar utveckling – för människor, prylar och planet. Under tre månader varvas teori, praktik och studiebesök, med vår second hand-butik i Angered som bas. Efter arbetspraktiken har deltagaren utvecklat värdefulla kompetenser samt fått erfarenheter som ger försprång på arbetsmarknaden.

Vad är Grön Inställning?

Grön Inställning är en språkpraktik för unga i åldrarna 18-25. Insatsen riktar sig till den som är intresserad av hållbar utveckling – för människor, prylar och planet. Under fyra månader varvas språkträning och praktik, med vår insamlingscentral i Bellevue som bas. Efter språkpraktiken har deltagaren utvecklat värdefulla kompetenser samt fått träna på svenska i en reell arbetsmiljö.

Grön-insatserna utförs i samarbete med Arbetsmarknad & Vuxenutbildning, Demokrati & Medborgarservice samt Kretslopp & Vatten.

Anmäl dig till Grön Omställning här och Grön Inställning här.