Att lämna ett liv i våld, kapitel 2 - Göteborgs stadsmission

Att lämna ett liv i våld, kapitel 2

28 april, 2021 • Ämne: Nyheter

Alla har rätt till ett liv utan våld.

Den senaste tidens nyhetsrapportering visar att våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Förutom skydd från våldsutövaren behöver den våldsutsatta kvalificerat stöd för att bearbeta traumat och för att komma vidare i livet. Det är oerhört viktigt att förstå behovet av efterföljande insatser efter skyddet och vilka konsekvenser det har för barnen att uppleva våld.

S. levde i en våldsam relation i över sex år. Här kan du läsa hennes berättelse.

När jag flyttade ut från det skyddade boendet var boendesituationen väldigt oviss. När den mest akuta skyddsfasen är över finns det inte mycket kvar. Man har ingen ekonomi, ingen bostad. Jag var helt nollad. Han tog min lön, han skulle ha mitt bankkort, han ville veta vad jag köpte. Att begränsa mig ekonomiskt var ett sätt att kontrollera mig.

Man förväntas lyckas med mycket själv. Det är jättetufft att hamna i en ny stad där man aldrig varit förut med förutsättningen att man ska reda sig själv. Det var fruktansvärt ensamt. Allt som slår tillbaka på en blir nästan som ett ”eftervåld”.

Vi levde i kappsäck i två år. Fram till att vi fick den här lägenheten. Det var varmt när vi flyttade in och bar upp de få kartonger och kassar som stått förvarade. Det var absolut inte grejer till ett helt hem. När man lever på flykt går det inte att samla på sig så mycket saker, man kommer ändå snart att behöva flytta igen. Min kompis lånade ut pengar för att jag skulle kunna köpa de möbler och grejer jag och min dotter behöver.

Nu har vi bott här i drygt ett år men rädslan för att hemmet ska ryckas ifrån oss är fortfarande kvar.

Jag är besviken på att vi inte fick bättre stöd efter perioden på det skyddade boendet. Det var som att jag skulle ha räknat med att detta skulle hända och ha sparat till en egen bostad. Att jag skulle haft en plan förberedd.

Jag önskar att det fanns en garanti för att få en bostad när man flyttar ut från ett skyddat boende. Man får klara sig själv till stor del. Det är jättesvårt att söka andrahandslägenheter med skyddade uppgifter. Och om jag inte heller får bidrag eller lån – vad ska jag göra då? Dessutom är det så lätt våra personuppgifter blir röjda i alla steg som ska tas. Och då är vi återigen tvungna att flytta till en ny plats.

Samtidigt mår man så dåligt. Man har inte orken till att lösa allt. Det minsta samhället kan göra för att hjälpa någon som varit med om det jag varit med om är väl att bidra till ett hem. Ett hem har alla rätt till.

Framförallt är jag besviken på att de sviker ett barn. Jag behöver inte ge henne en massa flådiga saker, men jag måste kunna ge henne en grund. Förutsättningarna för ett gott hem och ett värdigt liv. Att inte ha råd med vinterkläder till sitt barn är fruktansvärt.

/ S

Många som placeras i skyddat boende bävar för hur de ska klara ett liv på egna ben. De flesta klarar sig tillräckligt när det gäller de praktiska bitarna, men det finns en stark oro kring hur man ska klara det mer känslomässiga. Dessutom tvingas många bryta med sitt sociala nätverk och att bygga ett nytt i vuxen ålder är inte en lätt uppgift. Ensamheten är ofta ett återkommande tema. Vi arbetar förebyggande redan vid placeringens inledning genom att uppmuntra till nya och säkra relationer. Vi utgår alltid från hjälp till självhjälp för att stärka individens tro på sin egen förmåga samt arbetar med en successivt avtagande stödmodell i lägenheter i ordinära hyreshus som utslussmodell. Hos oss bor alla skyddsplacerade i egen lägenhet med självhushåll, vissa i vårt eget hus med bemanning dygnet runt, andra i hyreshus. Det ger en normalitet där alla boende får ta det ansvar de klarar redan från första dagen, men med stödinsatser utifrån individuella behov.

GÖTEBORG STADSMISSIONS SKYDDADE BOENDE ERBJUDER

  • Ett traumamedvetet förhållningssätt och specialistkompetens i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
  • Ett tydligt uttalat barnrättsperspektiv, där alla barn får möjlighet att träffa barnpedagog samt individanpassat stöd utifrån sitt eget unika behov
  • Evidensbaserade riskbedömningsinstrument
  • Placeringsförfrågningar dygnet runt
  • Läs mer om Göteborgs Stadsmissions skyddade boende