Att lämna ett liv i våld, kapitel 3 - Göteborgs stadsmission

Att lämna ett liv i våld, kapitel 3

28 april, 2021 • Ämne: Nyheter

Alla har rätt till ett liv utan våld.

Den senaste tidens nyhetsrapportering visar att våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Förutom skydd från våldsutövaren behöver den våldsutsatta kvalificerat stöd för att bearbeta traumat och för att komma vidare i livet. Det är oerhört viktigt att förstå behovet av efterföljande insatser efter skyddet och vilka konsekvenser det har för barnen att uppleva våld.

S. levde i en våldsam relation i över sex år. Här kan du läsa hennes berättelse.

Det här livet kommer med ett utanförskap. Jag undviker många sociala grejer för att det är svårt. Det är tröttsamt att ständigt vara på min vakt och finta frågor. Jag vet att om jag går på till exempel föräldramöten eller andra tillfällen med hennes klasskompisars föräldrar så kommer de att fråga om pappan, eller om var vi bor. Det är tufft.

Jag har frågat henne om hon vill säga att hon inte har en pappa eller att han är död, eller något annat. Hon valde att säga att han är död. Hennes högsta önskan är att hon skulle ha en snäll pappa. Hon kan fråga ”varför fick inte jag det?”.

Men ett eget hem betyder trygghet. Att kunna låsa om sig och bara vara sig själv. Det börjar kännas någorlunda tryggt nu. Detta ska vara och är vårt hem. Lägenheten har gjort stor skillnad för min dotter. Den största delen av hennes liv har hon levt i kappsäck. Men idag är hon en helt annan liten tjej. Hon har fått möjlighet att blomma ut och vara sig själv. Hennes lugn och trygghet, att vi får vara fria och bara vara. Det är som natt och dag på henne. Det är hon värd.

Jag kan fortfarande hoppa till när det låter som att det rycker i dörren. Jag kan få en ilande känsla när jag tycker att jag ser någon jag känner igen. Särskilt sedan han kom ut ur fängelset igen. Men jag försöker tänka att jag också har rätt att leva.

Det är oerhört stressande att se att ens barn mår dåligt. Vi drömde om ett hem. Ett vanligt, normalt liv. Bara ett lugnt och vanligt liv. Det har vi fått nu.

Jag har kvar en barndomsvän som varit med i alla år. Många andra är rädda. Vissa kan jag inte lita på. Tyvärr. Jag är orolig att de jag har kvar blir utsatta för påtryckningar från honom. Jag lever med en ständig oro för mig själv och alla runtomkring.

Att leva i en våldsam relation är som att leva i krig. Sen lämnar man kriget och ska börja om i ett helt nytt land. Men kriget försvinner inte ur en bara för att man har lämnat det.

Barnen måste ha en bra förklaring. Det är en ständig risk att barn försäger sig. Och gör min dotter det måste vi flytta. För att vi ska få ha kvar skyddet, och för att jag skyddar henne. Det är mitt liv att kunna skydda henne.”

/ S

Vikten av kvalificerade insatser för att förebygga negativ utveckling är särskilt tydlig gällande barn. Våld har både direkta och indirekta konsekvenser. En förälder i kris har inte samma kapacitet och det i en situation där barnens behov är större än annars. Barn som upplevt våld behöver omfattande stöd och vägledning för att läka och utvecklas väl. Därför erbjuder vi föräldrastödjande insatser till alla placerade mödrar så att de ska klara sin svåra uppgift. Det är en långsiktig investering i barnen som kan stoppa våldsamma relationsmönster från att gå i arv till nästa generation.

GÖTEBORG STADSMISSIONS SKYDDADE BOENDE ERBJUDER

  • Ett traumamedvetet förhållningssätt och specialistkompetens i våld i nära relation samt hedersrelaterat våld
  • Ett tydligt uttalat barnrättsperspektiv, där alla barn får möjlighet att träffa barnpedagog samt individanpassat stöd utifrån sitt eget unika behov
  • Evidensbaserade riskbedömningsinstrument
  • Placeringsförfrågningar dygnet runt
  • Läs mer om Göteborgs Stadsmissions skyddade boende