Att prata med barn om kriget - Göteborgs stadsmission

Att prata med barn om kriget

14 mars, 2022 • Ämne: Ukraina

Eva Barron ingår i vårt team som jobbar mot barn och deras familjer. Varje vecka möter hon barn i olika verksamheter. Här delar hon med sig kring vad som är viktigt att tänka på när vuxna möter barns tankar, oro och funderingar kring kriget som pågår i Ukraina.

 

”Det är viktigt att ta barns tankar och oro för kriget i Ukraina på allvar. Att lyssna och att lyssna färdigt. Att inte berätta mer än vad de faktiskt frågar om, utan bara ge respons på vad de själva säger. Att låta barnen sätta sina egna ord på tankarna. Barnen kanske inte har samma ord som vi vuxna.

Det är också viktigt att förmedla hopp till barnen. Exempelvis genom att berätta att det är många vuxna som jobbar för att lösa detta – FN, EU och regeringar runt om i världen. En del barn oroar sig för att kriget ska komma hit och då gäller det att vara saklig. Berätta att kunniga personer säger att det inte finns något hot mot Sverige nu och att vi kan vara trygga. Som vuxna är det också viktigt att tänka på att barnen inte tar del av för mycket nyheter eller diskussioner som är för vuxna. Att stänga av tv:n eller radion när barnen är i närheten. Att ge barnen en paus.

En del av barnen vi möter har egna erfarenheter och trauman från krig. Det som händer nu väcker oro i dem. Vi behöver vara uppmärksamma på symptom på starka reaktioner och försöka lägga märka till olika förändringar i barnens beteenden. Vi har också familjer med anknytning till Ukraina hos oss och de är så klart väldigt oroliga för släktingar och vänner i Ukraina.

Vi ser till att ha utrymme i våra verksamheter för att fånga upp de frågor som finns hos barnen, men också vara uppmärksamma på de barn som inte vill prata om kriget. Barn är individer och inte en homogen grupp. Vi är tätt bemannade så att vi kan erbjuda flera olika möjligheter. På familjeklubben i onsdags hade vi tagit fram så den som ville kunde pyssla fredsduvor och fredssymboler. Det var ett sätt att visa att vi är medvetna om det som händer, att det är öppet för att prata.”

Eva Barron, Göteborgs Stadsmission