Avveckling av Stigbergskliniken - Göteborgs stadsmission

Avveckling av Stigbergskliniken

28 oktober, 2021 • Ämne: Nyheter

I över 40 år har Göteborgs Stadsmission bedrivit missbruksvård på Stigbergskliniken, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vårt nuvarande avtal löper ut 30/4, 2022. VG-regionen menar att man kan driva verksamheten billigare i egen regi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och därför förlängs inte samarbetet ytterligare.

Vi är mycket stolta över det arbete som bedrivits här och ser med oro på situationen för våra patienter efter avtalets slut.

Det är med tungt hjärta vi påbörjat ett avvecklingsarbete av kliniken och vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt visat engagemang för kliniken och våra patienter.

Hur vi finansierar våra verksamheter

Göteborgs Stadsmission driver en mängd olika verksamheter, från arbete med social utsatthet till boendeverksamhet och arbetsintegration. Verksamheter som likt Stigbergskliniken finansieras av skattemedel ska gå runt på intäkter från kommun och region.

Vi har också verksamheter som bedrivs med insamlade medel i form av en stiftelse och är en annan juridisk person.

Vanliga frågor

Vi får många frågor kring avvecklingen och har samlat de vanligaste här:

Varför ska kliniken läggas ner?

Göteborgs Stadsmission har drivit Stigbergskliniken på entreprenad sedan 1970-talet. Det nuvarande avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) löper ut 30 april 2022.

Göteborgs Stadsmission lämnade tidigare ett anbud för att kunna driva Stigbergskliniken vidare. Upphandlingen avbröts dock på grund av bristande konkurrens då det endast var Stadsmissionen som lämnat in anbud och det ogiltigförklarades på grund av priset som gavs låg över upphandlingens takpris.

Göteborgs Stadsmission är en idéburen organisation som inte har krav på att gå med vinst, men behöver ha kostnadstäckning för de delar av vår verksamhet som finansieras av skattepengar via avtal, som till exempel Stigbergskliniken.

Det inlämnade anbudet hade kunde möjliggöra en ekonomisk hållbarhet för en kvalitetssäkrad beroendevård.

I en artikel i GP säger ansvarig politiker att ni begärde en höjning på 50 procent i det avtal som blev avslutat, jämfört med tidigare. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Göteborgs Stadsmission är en idéburen organisation utan krav på vinst. Vi behöver däremot kostnadstäckning för våra verksamheter för att kunna bedriva säker och kvalificerad vård långsiktigt.

Vi föreslog en justerad ersättningsmodell som innebär bättre möjlighet till ekonomisk hållbarhet. Sett till upphandlingens ekonomiska tak per år inklusive den möjliga optionen så begärde Stadsmissionen mindre än 4 % mer. Denna ersättningsmodellen innebär också att om takpris nåtts så fortsätter Stadsmissionen att ta emot patienter utan ersättning från VGR.

När stänger Stigbergskliniken?

Verksamheten ska enligt besked från regionen vara avvecklad senast 30/4–2022. Stigbergskliniken kommer fortsätta ge god och säker vård till patienter och stöd till anhöriga tills dess att avtalet löper ut.

Vart ska patienter ta vägen efter 30 april?

Göteborgs Hälso- och Sjukvårdsnämnd har beslutat att den vård som har bedrivits på Stigbergskliniken skall bedrivas i egen regi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  I dagsläget har vi ingen mer information kring exakt hur denna vård kommer att se ut.

Vad händer med mina pengar som jag skänkt till Göteborgs Stadsmission?

Stigbergskliniken har drivits på entreprenad genom avtal med Västra Götalandsregionen. Det är alltså inte en verksamhet som Göteborgs Stadsmission finansierar med gåvor från privatpersoner.

Göteborgs Stadsmission är uppdelad i tre ekonomiskt fristående delar:

  • En stiftelse där de gåvofinansierade verksamheterna finns, till exempel S:t Johanneskyrkan och barn- och familjeenheten på Drottninggatan. Det är hit alla insamlade pengar från gåvogivare, företagspartners och kampanjer går.
  • Ett aktiebolag, GKS Bistånd och entreprenad. Här finns de verksamheter som bedrivs genom avtal eller inom ramen för IOP, Idéburet offentligt partnerskap. Det är genom avtal med VG-regionen som Stigbergskliniken drivits.
  • En ideell förening som ansvarar för våra second hand-butiker.

För att värna gåvogivarnas såväl som skattebetalarnas pengar håller vi isär de olika verksamheternas ekonomi.

Vi samlar inte heller in pengar till de enheter som redan är finansierade med skattemedel.

För mer information om vår ekonomi och organisation hänvisar vi till vår årsredovisning.

Vad säger våra patienter?

Våra patienter berättar om en stor oro över avvecklingen av Stigbergskliniken som är och har varit en trygg plats för väldigt många människor genom de 40 år verksamheten funnits.

Stigbergskliniken är en viktig plats för människor som regionen haft svårt att nå ut till. I SVT:s inslag liknar Kalle Svensson kliniken vid en livlina som han inte vet om han klarat sig utan.

Artiklar i media

Nyheten om avvecklingen har fått stor uppmärksamhet i media. Här finns några av artiklarna att läsa.

GöteborgsPosten

Namninsamling igång, vill rädda Stigbergskliniken

Patienter livrädda inför nedläggningen (Bakom betalvägg)

DN

Regionens vändning – delar av Stadsmissionens beroendevård kan bli kvar

SVT

Stigbergsklinikens chef oroas över nedläggningen

Regionpolitikern om nedläggningen

Stadsmissionens missbruksvård i Göteborg läggs ner – efter 40 år

P4

Stigbergskliniken lägger ner – efter 40 år