Barn går hungriga i Göteborg - Göteborgs stadsmission

Barn går hungriga i Göteborg

10 juni, 2022 • Ämne: Nyheter

I välfärdssamhället Sverige har vi matfattigdom. Det betyder att barn och vuxna går hungriga för att de inte har råd att köpa mat. På Göteborgs Stadsmission möter vi dagligen människor som inte kan äta sig mätta hemma.

– Det handlar om att utgifterna alltid är högre än inkomsten. Då måste en alltid göra avkall på något. Det är inte att prioritera bort onödiga saker utan att tvingas prioritera bland nödvändiga saker. Framför allt är det vuxna som ser till att barnen får vad de behöver och som inte äter sig mätta själva, säger Emma Anderberg, enhetschef på Göteborgs Stadsmission.

Dessa människor har stöd från samhället. De lever på försörjningsstöd. Men försörjningsstödet är tänkt som en akut och kortvarig insats för några månader. I rapporten ”Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2022” från Socialstyrelsen framgår det att andelen biståndstagare minskat för femte året i rad, men däremot är det en fortsatt ökning av människor som lever långvarigt på bistånd. Det vill säga att de lever på försörjningsstöd i tio månader eller längre. Den gruppen ökade med 7 procent från 2019 till 2020. Detta berör omkring 160 000 personer varav 53 600 barn i Sverige. Bland de familjer som söker stöd hos Göteborgs Stadsmission finns de allra flesta inom gruppen som levt längre än tio månader på försörjningsstöd.

– När en familj lever på försörjningsstöd i flera år så är ekonomin totalt utarmad. Dessutom har inflationen ökat och matpriserna stigit, men dessvärre har försörjningsstödet inte ökat i takt med inflationen. Socialtjänsten gör rätt utifrån de lagar och regler de har att följa, men det har blivit dyrare att leva och därmed räcker inte pengarna till, säger Emma.

 

De stigande matpriserna har skapat en stor oro bland deltagare och besökare i verksamheterna på Göteborgs Stadsmission.

– Vi ser en jätteoro. Många livsmedel har stigit i pris. Bland annat ris och olja som är primära livsmedel för många. De som redan levde på marginalen får dra ner ytterligare på sådant som tillhör basutbudet. Det är sällan dessa människor har råd att handla exempelvis frukt och grönt, säger Emma.

Göteborgs Stadsmission erbjuder olika former av stöd för människor som lever i matfattigdom.

– Ingen ska gå hungrig i våra verksamheter. Det finns alltid fika eller mat på något sätt kring våra aktiviteter. Inför alla lov erbjuder vi mat genom matkassar eller presentkort. Vi vet att just loven är extra tuffa för dem som har skolbarn och som vanligtvis äter lunch i skolan. Vi hjälper och stöttar också genom information hur en kan laga bra och billig mat, säger Emma.

Bland annat finns en kock i verksamheten på Drottninggatan, vars uppgift är att laga mat till och tillsammans med besökarna. Familjerna erbjuds abonnemang på blöjor och mensskydd som ett led i att underlätta ekonomin, men även annat akut materiellt stöd samt hjälp inför vintern och julen. Det finns vägledare som kan ge stöd och råd utifrån individens behov och önskemål. Vägledarna kan hjälpa till att lotsa i en svår situation.

– När en lever i en pressad situation kan det vara svårt att navigera i vad man ska prioritera, allt upplevs som akut. En förälder kanske köper kläder till sina barn för de gamla är urvuxna eller för att det finns behov av regnkläder på förskolan och då har en inte råd att betala elen och när den stängs av går det inte att laga mat. Alla utgifter är relevanta, men vissa kanske går att skjuta på eller hitta billigare alternativ, säger Emma.

Sommaren står för dörren och det pågår förberedelser för årets kollo för barnfamiljer. Där får de en vecka fylld av aktiviteter, spännande upplevelser, mat och mycket mer. Det pågår också utdelning av sommarkassar till barnfamiljer med mat och leksaker som främjar till utomhuslek tillsammans i familjen.

– I år har både vuxna och barn i våra verksamheter fått önska innehåll till kassarna. Vi kommer också erbjuda aktiviteter under sommarlovet som grillning och brännboll. Att leva i matfattigdom och fattigdom överhuvudtaget tär på relationerna i en familj. Familjerna lever med en stor press och stress. Därför erbjuder Göteborgs Stadsmission både ett akut och ett långsiktigt stöd där gemenskap och aktiviteter är en viktig del, säger Emma Anderberg.