Borttappade röster - Göteborgs stadsmission

Borttappade röster

2 juli, 2018 • Ämne: Nyheter
Den 9 september är det val. Det är då vår demokrati manifesterar sig som tydligast och människor över hela landet går för att lämna sin röst. Men inte riktigt alla. Mitt i bland oss lever människor som  på papperet har rätten att vara med och bestämma vem som skall styra det här landet, men som i praktiken är utestängda från den demokratiska processen. 

Det är de som ingen lyssnar på, de som ingen är intresserade av att rikta sitt budskap mot och som inte har någon brevlåda där de kan hämta sitt röstkort. De med adressat okänd. 

Att leva i hemlöshet betyder inte bara att man drabbas av ett fysiskt utanförskap. Att man saknar en trygg och stabil tillvaro och en plats att kalla sin egen. Det innebär också ett demokratiskt utanförskap. För den människa som sover ute eller flyttar runt mellan akutboenden, härbärgen och andra tillfälliga lösningar räcker energin sällan till mer än att försöka överleva dagen. Vet man inte riktigt var man bor är det dessutom omöjligt att hålla koll på var man skall rösta, vilken valkrets man tillhör och vilka politiker det är som på lokal nivå söker ens förtroende och vad de egentligen vill. När alla röster har räknats i septembernatten kommer i många fall därför de hemlösas fortfarande att saknas. 

Samtidigt är de utsatta människornas röster bland de allra viktigaste. Mycket kan utläsas i ett samhälle utifrån hur det behandlar de sköraste individerna och hur det skyddsnät vi tror oss ha byggt upp för alla medborgare fungerar. Eller rättare sagt, inte fungerar. 

Därför genomför Sveriges Stadsmissioner i samband med valrörelsen 2018 kampanjen Borttappade röster. Vi gör det för dem som inte förmår föra sin egen talan. Som är för trötta, för sjuka, ensamma och som helt enkelt inte orkar. Vi gör det för att få politiker på alla nivåer att lyssna på dem som annars aldrig hörs. För att få dem att förstå hur allvarlig den växande hemlösheten i vårt land är och hur den drabbar enskilda människor på flera olika sätt. Vi gör det för att demokratin tillhör oss alla. 

Genom initiativet Borttappade röster kan du vara med och uppmärksamma problemet samt påverka våra politiker att prioritera frågan. Hjälp oss sprida rösterna.