Bra betyg på våra boenden med stöd från brukare samt socialtjänst - Göteborgs stadsmission

Bra betyg på våra boenden med stöd från brukare samt socialtjänst

4 juni, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Sedan början av februari har både brukare och socialsekreterare fått möjlighet att kommentera och utvärdera sina placeringar hos oss på Göteborgs Stadsmission. Enkäterna ser vi som en viktig hjälp för oss att utveckla vår verksamhet och göra ett ännu bättre jobb att stötta och hjälpa våra brukare att uppnå deras individuella mål.

Enkäterna kommer fortsätta att skickas ut efter varje avslutad placering under hela 2020, men redan nu vill vi dela med oss av ett litet smakprov på vad både brukare och socialsekreterare har sagt om sina placeringar. Siffrorna nedan är insamlade mellan 1 feb och 14 maj och då det är relativt få svar så drar vi inga slutsatser från resultatet i dagsläget.

Enkät socialsekreterare:

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen (till exempel via personligt möte, telefon, sms, eller e-post)?

Hur nöjd är du med den muntliga återkopplingen från personalen/verksamheten?

Hur stor förståelse tycker du personalen visar för din klients behov?

Skulle du rekommendera verksamheten för andra?

Skulle du anlita verksamheten igen för en klient med liknande behov?

Enkät brukare:

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen (till exempel via personligt möte, telefon, sms, eller e-post)?

 Hur stor förståelse visar personalen för dina behov?

Frågar personalen efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?

Hur nöjd eller missnöjd är du med det stöd du får av personalen/verksamheten?

 Har du fått det stöd du förväntade dig/efterfrågade av oss?

Skulle du rekommendera verksamheten till en person som befinner sig i en liknande situation som du gjorde?

 

Beskriv gärna vad som var bra/vad som saknades: (ett urval)

  • Allt fanns. Inget saknades. 🙂 Det borde finnas fler verksamheter som den här. Ett stort TACK!
  • Bra personal. Bra Rum. Bra Mat.
  • Det som var bra var att personalen brydde sig när man mådde dåligt och gjorde allt för att hjälpa mig. Vad som saknades kommer jag inte på.
  • Jag har fått hjälp så att jag har ett eget kontrakt idag
  • Jättebra upplägg är väldigt nöjd att jag fått denna hjälp
  • Jag upplever att jag fått all hjälp som jag behövde. Jag har fått bättre självkänsla nu, jag vågar prata med olika myndigheter och känner att klara alla såna saker på egen hand.
  • Har inte saknat något. Jag har rekommenderat många att kontakta er. Tackar er för allt stöd och den hjälp jag fått.
  • Väldigt trevlig personal!
  • I tider av dåligt mående, när man känner sig liten och skör bemöttes jag med respekt, omtanke, kärlek och förståelse.
  • Bra stöd i min nykterhet, hållit mig nykter hela vistelsen och kommer troligen vara nykter efter insatta planerade ʺmedicinerʺ

Vi vill tacka för alla svar på enkäten som vi har fått hittills och uppmana att fortsätta skicka in era svar efter avslutad placering hos oss. Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i och hjälper oss verkligen i vår fortsatta utveckling av våra boenden med stöd. Tack än en gång!