Dags att minska klyftorna på riktigt - Göteborgs stadsmission

Dags att minska klyftorna på riktigt

3 oktober, 2014 • Ämne: Nyheter

Fattigdomen har många ansikten. Vi möter den dagligen och aldrig tidigare har så många sökt sig till vår verksamhet som nu. Det är dags att förena krafterna – politik, näringsliv, idéburen sektor och du och jag, skriver Eva Eriksson och Lotta Säfström.

I dag är det den internationella Världsfattigdomsdagen. En dag då FN sätter ljuset på fattigdomen. Vi står inför stora utmaningar, vilket också framgår ur en artikel i GP från den 10/9 Göteborg – en stad med stora skillnader. Där berättas om hur klyftorna i Göteborg växt under de senaste 20 åren. I samma artikel uttrycker politiken i Göteborg en uppgivenhet.

Vi på Göteborgs kyrkliga stadsmission tycker att det är dags att göra något tillsammans – politik, näringsliv, idéburen sektor och du och jag.

Det finns redan lovvärda initiativ sprungna ur Göteborgs Kommunstyrelse. Rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, som är inspirerad av Världshälsoorganisationens (WHO) rapport Closing the Gap, är ett tydligt exempel. I rapporten beskrivs sambandet mellan en befolknings hälsa och de grundläggande ekonomiska och sociala villkoren, och att nyckelfaktorn bakom ohälsa är den sociala ojämlikheten. Göteborgs Stadsmission tycker att rapporten är ett tydligt avstamp inför framtiden.
Stora behov av hjälp

I Sverige brukar Världsfattigdomsdagen kallas hemlöshetsdagen. På Gatljuset möter vi människor som lever i hemlöshet, människor som lever med både psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Göteborgs Stadsmission stödjer inte bara enskilda människor utan vi har också ett samhällsperspektiv. Vi riktar uppmärksamheten på de svåra sociala omständigheter som många medborgare lever under. Vi ser även att samhället har strukturella problem att handskas med.

Aldrig tidigare har så många människor sökt sig till våra verksamheter, vilket visar på behovet av den hjälp vi kan erbjuda. Fattigdomen har många ansikten. Vi möter den varje morgon i brödkön utanför S:t Johanneskyrkan. Vi ser dess ansikte i vår verksamhet som vänder sig till barn, unga och familjer. Vi träffar föräldrar som i slutet av månaden öppnar ett tomt skafferi. Varje månad berörs över 100 barn av hjälpen från Göteborgs Stadsmission.
Handla innan det är för sent

Redan 1952 skrev dåvarande kyrkoherden Isaac Béen ett upprop i Göteborgs Posten. Detta kom att ligga till grund för bildandet av Göteborgs Stadsmission. Ett upprop som fortfarande är högst aktuellt. Den som är insatt i förhållandena i Göteborg känner att något måste göras. Vi har redan försuttit mycket tid, det gäller att handla innan det är för sent.

Ta tillvara på oss – Göteborgs Stadsmission, civilsamhället, frivilligorganisationer, näringsliv – involvera oss!

Detta är en strukturell fråga som behöver politisk samverkan över partigränserna, aktiv medverkan från näringslivet och den idéburna sektorns kunskap och engagemang. Alla delar måste med – allas särart och mervärde är en nödvändighet. Det civila samhället är en förutsättning för att skapa social hållbarhet, vilket också WHO nämner i sin rapport. Låt därför Göteborgsandan omvandlas till en anda där samhällets alla aktörer räknas och involveras. Det är dags att göra verkstad nu!

Eva Eriksson
styrelseordförande Göteborgs kyrkliga stadsmission

Lotta Säfström
direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission