Enklare hälsostöd för besökare på Mötesplats S:t Johanneskyrkan - Göteborgs stadsmission

Enklare hälsostöd för besökare på Mötesplats S:t Johanneskyrkan

15 juni, 2023 • Ämne: Nyheter

Besökarna på Mötesplats S:t Johanneskyrkan har sedan en tid tillbaka möjlighet att få enklare hälsostöd ett par dagar i veckan.

”Människor från olika riskgrupper nedprioriterar sin fysiska hälsa. Den kommer långt ner på listan efter hunger, psykiskt mående, tak över huvudet, otrygghet mm. Därför ville vi testa att erbjuda en väldigt tillgänglig vårdinsats via en sjuksköterska direkt på vår mötesplats. I grunden är det ett relationsarbete för att skapa trygghet för människor, eftersom en del har dåliga erfarenheter i kontakt med vården och andra kanske är rädda för vad tester ska visa,” säger Petro Lindeman, enhetschef på Göteborgs Stadsmission.

Gästerna kan få enklare hälsokontroller och testa exempelvis blodtryck, blodsocker eller syremättnad, men också hjälp med omläggning av mindre sår. De kan få rådgivande och hälsofrämjande samtal och stöd i att upprätta kontakt med olika vårdinstanser. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska god hälsa och vård vara på lika villkor för hela befolkningen med respekt för allas lika värde.
”Tyvärr är sjukvården inte alltid lättnavigerad, flexibel och tillgänglig. Särskilt inte för individer som lever med psykisk ohälsa eller i social utsatthet. Detta leder till en risk för att våra besökare drar sig för att söka sjukvård och går runt med sjukdomar och tillstånd som kan försämras om de varken upptäcks eller behandlas. Vi vill arbeta förebyggande med hälsa och öka livskvaliteten för besökarna på Mötesplats S:t Johanneskyrkan, säger Ingrid Broms, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Göteborgs Stadsmission.

Utöver egen sjuksköterska på plats finns det även samarbete med LARO-bussen som stannar till vid Mötesplats S:t Johanneskyrkan varannan torsdag. Då kan besökarna få hjälp med provtagning av hepatit och Hiv, information om tryggt användande av droger och tillgång till motgiftet Naloxon. Besökarna kan också få information om och påbörja en utredning för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO).