Frukostseminarium om skyddat boende - Göteborgs stadsmission

Frukostseminarium om skyddat boende

4 juni, 2019 • Ämne: Nyheter

Stadsmissionen välkomnar den föreslagna lagändring som innebär att barnet blir ett eget rättssubjekt vid placering i ett skyddat boende. Sveriges stadsmissioner inleder därför ett unik samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv, med uppstart av verksamheter i Göteborg och Linköping. Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt, ska i projektet bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas
planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. Samarbetet mellan Stadsmissionerna och Bris finansieras av PostkodLotteriet.

Tack till alla er som kom på dagens frukostseminarium på temat att möta, bemöta och vara ett stöd i uppbrottsprocessen samt barns upplevelser och erfarenheter av att bo på skyddat boende!