Göteborgs Stadsmission deltar i Prideparaden - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission deltar i Prideparaden

2 juni, 2022 • Ämne: Nyheter

Prideparaden anordnas för att uppmuntra ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Som organisation är det viktigt att delta och visa att Göteborgs Stadsmission står upp för alla människors lika värde. Det är en mänsklig rättighet att få älska vem man vill och få vara den man är!

– Det är självklart för oss att gå med i paraden, eftersom människors lika värde är en av våra grundvärderingar, säger Catarina Dunghed, områdeschef Göteborgs Stadsmission.

Utöver deltagande i Prideparaden kommer HBTQI-personers rättigheter att belysas i organisationens verksamheter på olika sätt och som vanligt kommer prideflaggan vaja utanför S:t Johanneskyrkan.

– Vi behöver alla hjälpas åt att göra Göteborg till en mänskligare stad, säger Catarina Dunghed.