Debattartikel_GP_dagersättning_asylsökande - Göteborgs stadsmission