Hög beläggning på Stadsmissionens skyddade boende - Göteborgs stadsmission

Hög beläggning på Stadsmissionens skyddade boende

8 juni, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Göteborgs Stadsmissions skyddade boenden består av två olika boenden: villa Josefin och villa Cecilia. Medan verksamheten på villa Cecilia pausas på grund av försenad lagstiftning har vi hög beläggning på villa Josefin och har tack vare ett ökat utbud av lägenheter kunnat hjälpa fler kvinnor och barn som söker skydd från våld i nära relation samt hedersrelaterat våld.

Villa Josefins erbjudande är mycket uppskattat
Villa Josefin är ett skyddat boende av medelhög säkerhetsklass med förstärkta stödinsatser för kvinnor med eller utan medföljande barn. Villa Josefins erbjudande är mycket uppskattat och efterfrågat av både boende och socialtjänst. Därför har vi nu utökat verksamheten på Villa Josefin tack vare att vi har fått tillgång till ytterligare bostäder där vi kan välkomna ännu fler kvinnor med eller utan medföljande barn. Vi är en stark aktör på marknaden när det kommer till skyddsbehov på grund av våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och vi jobbar aktivt för att tillgodose behoven hos den här målgruppen.

Verksamheten på Villa Cecilia pausas
Villa Cecilia öppnade i februari 2020 och är ett skyddat behandlingshem (HVB) av hög säkerhetsklass för kvinnor med eller utan medföljande barn. Två månader senare, i början av april, insåg vi att vi tyvärr måste pausa verksamheten på Villa Cecilia då vi inte får några placeringar. Vårt HVB-tillstånd bygger på högre kvalitet och fokus på barnen vid placering i skyddat boende, där barnen behöver få ett eget placeringsbeslut och därmed egen handläggare. Det blir resurskrävande för socialtjänsten och kräver dessutom i dagsläget båda vårdnadshavares samtycke. Det blir problematiskt då det ofta är den andre vårdnadshavaren de lever skyddade från. Dessutom är en mer kvalitativ insats förbunden med en högre dygnskostnad. Totalt sett har detta gett en situation där alla är överens om att det är den här typen av insatser som krävs men under rådande omständigheter, med knappa resurser inom socialtjänsten och en lagstiftning som inte kräver den här typen av insats, så prioriteras det ändå bort. Man kan säga att vi erbjuder morgondagens vård under dagens förutsättningar.

Vi på Göteborgs Stadsmission är övertygade om att villa Cecilias utformning är det bästa för många barn och mödrar i utsatta situationer. Tanken är att verksamheten ska tas upp igen men när det kommer ske är ännu oklart. Till dess är vi mycket glada för den höga efterfrågan som finns på villa Josefin.