Hur påverkas barnen av hemlöshet? - Göteborgs stadsmission

Hur påverkas barnen av hemlöshet?

24 maj, 2021 • Ämne: Seminarier

År 2020 levde 858 barn i hemlöshet i Göteborg.

Den 8 juni bjöd Göteborgs Stadsmission och Rädda Barnen in medarbetare på socialtjänsten till en digital frukost, med fokus på hemlöshet bland barnfamiljer konsekvenser för barn som växer upp utan stabil bostad. Under morgonen deltog Tove Samzelius, ThematicAdvisor Rädda barnen, Angelica Tingström, enhetschef Göteborgs Stadsmission samt Eva Barron, metodutvecklare Göteborgs Stadsmission. 

”De vuxna som barnen har omkring sig är ju ständigt i kris. När man är i kris är föräldraförmågan ofta nedsatt, man hinner inte alltid tänka innan man agerar. Föräldern har sällan möjlighet att gå undan, eller vänta med vissa samtal. Barnen är alltid där, ständigt lyssnande och närvarande. Och dom hör föräldrar som är uppgivna, arga och ledsna när de pratar med bekanta, myndigheter och andra. Det leder naturligtvis till att barnet tar på sig ett alldeles för stort ansvar. En åttaåring som jag känner uttryckte ‘tillslut tror man att det är mitt problem, att det är jag som måste lösa det'”, säger Eva Barron.

Göteborgs Stadsmissions Barn- och familjeområde erbjuder följande: 

  • Lägenhetsboende med stöd för barnfamiljer, en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) med medföljande barn, som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden.
  • Skyddat boende med barnrättsperspektiv, som erbjuder flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt.
  • Familjehemsresurs, en verksamhet som erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar samt för mödrar som placeras tillsammans med sina barn. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi har också särskild kompetens för att hantera skyddsplaceringar i familjehem och vi har familjehem med lång erfarenhet av att hantera trauma och skydd i sina placeringar.

Vill du placera eller har du frågor om verksamheten? 

Karin Gamble, Placeringsrådgivare, karin.gamble@stadsmissionen.org eller 031 – 755 36 75
Placeringsförfrågningar: 0730-57 93 91

Missade du seminariet eller vill du se det i efterhand?