Information om det som skett på Stadsmissionens äldreboende - Göteborgs stadsmission
göteborg-stadsmissionen

Information om det som skett på Stadsmissionens äldreboende

22 januari, 2018 • Ämne: Nyheter

Äldreboendet drivs sedan 1994 av Göteborgs Stadsmission på uppdrag av SDN Östra Göteborg. Det är en väl fungerande verksamhet som är mycket uppskattad av såväl boende som anhöriga och personal.

Våren 2016 anställs en ny enhetschef. Under hösten 2017 identifieras avvikelser mot budget vilket områdeschef och andra berörda arbetar tillsammans med enhetschefen för att reda ut.

Vid årsskiftet framkommer information som tyder på att det inte bara är slarv eller okunnighet som ligger bakom de avvikelser som uppdagats. Göteborgs Stadsmission agerar då omedelbart.

  • En intern utredning påbörjades.
  • En polisanmälan upprättades den 9 januari.
  • Enhetschefens anställning avslutades den 9 januari eftersom förtroendet var förbrukat.
  • En Lex Sarah-anmälan gjordes den 12 januari till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av ekonomiska oegentligheter.
  • Boende, anhöriga och personal inom den berörda verksamheten samt Göteborgs stad informerades.
  • Revisionsbyrån PWC anlitades för en oberoende en extern granskning.

Vi tar det inträffade på största allvar och avser gå till botten med det som inträffat. Vi strävar efter att vara så öppna och transparenta som möjligt. De boende såväl som anhöriga och den personal som påverkas erbjuds stöd.

Eventuella ekonomiska oegentligheter rör inte vår gåvofinansierade verksamhet.

Göteborgs kyrkliga stadsmission är uppdelad i tre ekonomiskt fristående delar:

En stiftelse där de gåvofinansierade verksamheterna finns, till exempel S:t Johanneskyrkan och barn- och familjeenheten på Drottninggatan. Det är hit alla insamlade pengar från gåvogivare, företagspartners och kampanjer går.

En ekonomisk förening som ansvarar för våra second hand-butiker och arbetsträning,

Ett AB, GKS Bistånd och entreprenad. Där återfinns de verksamheter som bedrivs genom avtal eller inom ramen för IOP, Idéburet offentligt partnerskap. Det är i den sista delen boendet som alltså drivs på entreprenad genom avtal med Göteborgs stad ingår. 

För att värna gåvogivarnas såväl som skattebetalarnas pengar är vi noga med att hålla isär de olika verksamheternas ekonomi. Göteborgs Stadsmission samlar inte in pengar till de enheter som redan är finansierade av kommun eller region.

Vill man veta mer om hur Göteborgs Stadsmission är organiserad eller är intresserad av vår ekonomi kan man ta del av den på detaljnivå i vår årsredovisning som finns att ladda ned.