Ingen hunger i Göteborg! - Göteborgs stadsmission

Ingen hunger i Göteborg!

28 februari, 2023 • Ämne: Nyheter

Allt fler kylskåp står tomma. Många människor går hungriga och får inte sin rätt till mat uppfylld i Göteborg. Ingen ska behöva gå hungrig i vår stad och för det behövs en kartläggning för mer kunskap och en handlingsplan.

Mat är en grundläggande mänsklig rättighet och att utrota all hunger till år 2030 är ett av de globala utvecklingsmål som antagits av FN. Vi tror att Göteborgs stad vill ta ansvar för denna situation.

Uppropet börjar vid den kristna påskfastans start 22 februari och pågår till slutet av den muslimska fastan 21 april. Under perioden finns namnlistor att skriva på. De insamlade namnen lämnas sedan över till Göteborgs stads kommunfullmäktige.

Genom att skriva på stöder du nätverket Ingen hunger i Göteborgs krav att Göteborgs stad:

 • genomför en kartläggning av matfattigdom i Göteborg
 • med utgångspunkt i kartläggningen tar fram en strategi och handlingsplan för att bekämpa matfattigdom och uppfylla FN:s globala utvecklingsmål 2.1 att senast 2030 garantera alla människor tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat
 • ska inkludera civilsamhället och de som själva lever i matfattigdom i arbetet med kartläggning och strategi

I vår reception på Stigbergsliden 6 finns namnlistor att skriva på!

Vi står bakom uppropet Ingen hunger i Göteborg:

 • Muslimska samverkansgruppen
 • Göteborgs Stadsmission
 • Räddningsmissionen
 • Göteborgs kristna råd
 • Betlehemskyrkan
 • Saronkyrkan
 • Backa pastorat
 • Mölndals pastorat
 • Göteborgs domkyrkopastorat
 • Askim församling
 • Lundby församling
 • Nylöse Pastorat
 • Västra Frölunda pastorat
 • Örgryte pastorat
 • Torslanda-Björlanda församling
 • Carl Johans pastorat