Ingen skall växa upp på vandrarhem - Göteborgs stadsmission

Ingen skall växa upp på vandrarhem

7 december, 2018 • Ämne: Nyheter

Stadmissionens direktor Lotta Säfström och vår chef för boende och beroendeområdet Anneli Svensson skriver på GP Debatt 6/12 om hemlösheten i vår stad.

För snart 70 år sedan uppmärksammade kyrkoherde Isaac Been att det fanns människor i vår stad som saknade ett eget hem. Han pekade på att utsatthet fanns även här hos oss, på våra gator, och inte bara ute i stora världen. ”Den som har kännedom om läget i staden förstår att något måste göras” skrev Isaac Been i GP. Det blev startskottet för bildandet av Göteborgs Stadsmission.

Sedan 1952 har vår organisation arbetat för att förebygga, motarbeta och minska hemlösheten i Göteborg. Vi har gjort det både på egen hand och tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer och Göteborgs stad. I dag driver Stadsmissionen många olika typer av boenden. Vi ger vägledning och stöd till människor som är eller riskerar att bli hemlösa, delar ut mat och kläder. Vi har en väl utbyggd Bostad Först-verksamhet, i samverkan med stadsdelarna och vi är bland de mer erfarna i Sverige på modellen, som visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att långsiktigt bekämpa hemlöshet.

I dag behövs det inte mycket för att halka igenom maskorna i det sociala skyddsnätet och konkurrensen på bostadsmarknaden är hård

Mycket har blivit bättre sedan Isaac Beens dagar. Men hemlösa har vi fortfarande. Människor som saknar en egen dörr att stänga, som lever i otrygghet och flyttar runt mellan tillfälliga boenden, härbärgen, vandrarhem och ibland till och med sover ute. Oroande är att antalet människor som lever så på senare år har ökat i stället för minskat och att fler familjer, kvinnor och barn och äldre hamnar i hemlöshet.

33 000 hemlösa

Enligt Socialstyrelsens senaste nationella mätning från 2017 är i dag drygt 33 000 personer hemlösa i Sverige. Det finns dock även ett mörkertal då en hel del människor är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden och flyttar runt utan att myndigheterna är inkopplade. Många av dem möter Stadsmissionen i våra verksamheter. Vi ser detta även i Stadsmissionernas gemensamma Fattigdomsmätning, till exempel i rapporten från 2018, ”Välfärdssamhället krackelerar”. Vi ser hur allt fler människor som lever i svår utsatthet helt enkelt inte fångas upp, eller får den hjälp de behöver, från vår offentliga välfärd. Vi ser hur de ideella organisationerna inom civilsamhället blir överlevnadsvägen för allt fler.

I dag behövs det inte mycket för att halka igenom maskorna i det sociala skyddsnätet och konkurrensen på bostadsmarknaden är hård. För den som är arbetslös, sjukskriven eller tjänar så pass lite att man har svårt att betala sina räkningar lurar hemlösheten alltid bakom hörnet. Har man en betalningsanmärkning kan det vara närapå omöjligt att hitta något långsiktigt.

Barn särskilt utsatta

Det finns en nollvision mot vräkningar av barn. Trots det har omkring 200 minderåriga i Göteborg tillsammans med sina föräldrar blivit avhysta från sina hem de senaste åren. Och så sent som i våras kom siffror från Göteborgs stad som visar att nästan 700 barn i Göteborg lever i akut hemlöshet. De bor med sina familjer i jourboenden, på vandrarhem eller campingplatser. De här barnens barndom går inte i repris, den är här och nu. Det är nu de inte har möjlighet att göra sina läxor i lugn och ro, det är nu de tvingas ljuga för sina kompisar om den situation som familjen befinner sig i. Vi delar bilden av det oerhört allvarlig läget för dessa barn med många.

VI är nog alla eniga om att vi inte acceptera 70 år till av hemlöshet

I förra veckan träffades representanter för Göteborgs stad, Stadsmissionen, Göteborgs Räddningsmission och gatutidningen Faktum vid en konferens för att diskutera de utmaningar vi står inför och hur vi med gemensamma krafter kan arbeta för att hitta fungerande lösningar.

Konferensen summerade bland annat effekterna av den ambitiösa Hemlöshetsplan och -strategi som antogs för tre år sedan, och vi kunde slå fast att trots tydliga mål så har man inte nått ända fram. Hemlösheten i vår stad har ökat, inte minskat och det krävs nu ännu mer arbete från oss alla för att motverka de samhällsfaktorer som gör att människor förlorar sina hem eller aldrig lyckas ta sig in på bostadsmarknaden.

Stor skillnad

Vi ser att samtalsklimatet i Göteborg håller på att förändras. Vi uppfattar att dialogen mellan staden, de idéburna aktörerna och fastighetsbolagen håller på att stärkas. Vi uppfattar att betydelsen av att arbeta tillsammans håller på att öka. Vi kan ana konturerna kring en gemensam problemformulering hos olika aktörer i vår stad när det gäller hemlöshete n. Vi menar att detta är en stor skillnad mot när Hemlöshetsplanen antogs 2014. Då kom de idéburna med på ett hörn mot slutet av arbetet.

Låt oss därför växla upp våra gemensamma insatser! Stadsmissionen är redo att ta ytterligare steg tillsammans.

Det finns värdefulla erfarenheter och kunskap både inom kommunen och hos civilsamhället som måste bli till verklig nytta för människor som lever i hemlöshet. Kunskap som gemensamt med en röst behöver förmedlas till de politiskt ansvariga. Hemlösheten är inget vi kan lösa var och en för sig.

Vi är nog alla eniga om att vi inte acceptera 70 år till av hemlöshet.

Lotta Säfström

direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission

Anneli Svensson

områdeschef Boende och Beroende Göteborgs kyrkliga stadsmission