"Med rätt språkstöd kan det bli en av de bästa rekryteringar du gjort till ditt företag" - Göteborgs stadsmission

”Med rätt språkstöd kan det bli en av de bästa rekryteringar du gjort till ditt företag”

5 mars, 2024 • Ämne: Arbetsintegration

Under 2023 startade vi Jobbprojekt Mötesplats Ukraina som stöttar, guidar och motiverar ukrainska flyktingar till att närma sig arbetsmarknaden. Här möter vi deltagare utifrån deras individuella behov. De får bland annat stöd i att uppdatera sitt CV och ansökningshandlingar, information om arbetsmarknaden samt träna sin svenska genom språkcafé och språkutflykter. De får även gå på rekryteringsträffar för att bli matchade mot arbetsgivare samt gå på studiebesök till olika arbetsplatser. Fem av deltagarna fick anställning på matföretaget KLS – läs intervjun med de nyanställda samt deras arbetsgivare.

 

Oleksandr – anställd på KLS

Processen att hitta ett jobb var svår eftersom arbetsmarknaden i Sverige är ganska komplicerad, men personalen på Göteborgs Stadsmission hjälpte mig mycket och gjorde det mycket lättare att hitta ett jobb. Deras hjälp var mycket viktig för mig. När man kommer till ett nytt land vet man inte hur arbetsmarknaden fungerar och hur man på rätt sätt söker arbete, och det finns också stora svårigheter med språk och översättning. Man känner sig inte heller lika självsäker som i sitt hemland. När jag fick jobbet var jag mycket glad att jag kunde arbeta och försörja mig själv. Arbete betyder mycket för mig eftersom jag kan integrera mig i samhället, lära mig språket och vara mycket mer självständig, och inte vara beroende av staten.

Roman – anställd på KLS
Jag fick hjälp av Göteborgs Stadsmission och den hjälpen gav mig hopp om att hitta ett jobb i Sverige och en stabil inkomst. En stor utmaning var att jag hade problem med mina kunskaper i svenska språket. Anställningsprocessen gick snabbt och bra, och jag kände mig glad och självsäker när jag fick jobbet. Det här jobbet innebär framtidstro för mig. Jag önskar att alla hittar ett jobb och gör nytta i det svenska samhället. Tack så mycket för er hjälp med mitt arbete.

Valentina – anställd på KLS
Göteborgs Stadsmission stöttade mig vid varje intervju jag hade. Det största problemet är språkbarriären och det var skönt att ha stöd eftersom jag kände mig osäker. Till andra som kämpar med att komma in på arbetsmarknaden vill jag säga – stanna inte, och delta i alla aktiviteter som syftar till att hitta ett jobb.

Hanna – anställd på KLS
På Göteborgs Stadsmission fick jag hjälp med att sammanställa ett CV och personligt brev. Det var ett stort stöd från därifrån, de hjälpte alltid till i allt och fortsätter att hjälpa och stötta. Språkbarriären var det svåraste och jag gick till Göteborgs Stadsmission länge men med stor lust och motivation att hitta ett jobb. När jag fick jobbet var det första och viktigaste jag kände en glädje över att klara en utmaning. Det bästa med jobbet är att jag nu är självständig med en stabil inkomst. Till andra vill jag säga – var inte rädd för att ta steg, även om de är små, men det här är vägen till målet. Det kommer att finnas misslyckanden, men detta bör inte stoppa dig. Tro på dig själv, frukta ingenting och var säker på dig själv.

Irina – anställd på KLS
Jag var på flera möten hos Göteborgs Stadsmission när jag behövde hjälp att söka jobb. Jag fick hjälp med att upprätta ett CV och personligt brev. Det var alltid lätt att få kontakt med arbetsmarknadskoordinatorn och hon lärde sig om mina intressen, erfarenheter och kompetenser för att hjälpa mig att söka relevanta lediga tjänster. Det svåraste var språket men Göteborgs Stadsmissions arbetsmarknadskoordinator var närvarande och ett enormt stöd vilket resulterade i att jag fick ett bra jobb. Jag känner glädje och tillfredsställelse av mitt arbete och självständighet. Nu väntar jag inte på hjälp och stöd, utan jag kan själv vara användbar för andra, både på jobbet och i livet. För andra vill jag säga – var inte rädd! Prova nya saker och hitta det positiva i alla situationer. Allt kan förändras när som helst. Uppskatta människor och var tacksam.

– – – –

Lena, varför ville ni anställa era nya medarbetare som är från Ukraina?

Vi hade ett stort behov av kompetent personal. Branschens specialistorganisation KCF, Kött och Charkföretagen, och Göteborgsregionen startade upp ett kontaktnät där jag fick möjlighet att träffa personer från just Ukraina. Alla på företaget kände att det var extra viktigt att möta vårt behov av arbetskraft i relation till att stötta människor som tvingats till flykt. Att anställa våra medarbetare från Ukraina skapade ett högre gemensamt värde hos oss på företaget. Personal kände att man bidrog till att stötta människor på ofrivillig flykt undan kriget.

Berätta om hur anställningsprocessen gick till när ni anställde ukrainarna?

Grundläggande planering gjordes tillsammans med Göteborgsregionen, KCF och andra representanter från olika charkföretag. Därefter träffades vi alla på ett gemensamt event där företagen fick presentera sig och ukrainare fick möjlighet att anmäla sig till de företag de var intresserade av att jobba på. På detta event knöts även en ovärderlig kontakt med en arbetsmarknadskoordinator på Göteborgs Stadsmission. Därefter genomförde vi gruppinformation/gruppintervjuer på vårt företag där alla som anmält sitt intresse blev inbjudna. Jag höll i informationsmötet tillsammans med en anställd som kunde tolka på ryska. Våra arbetsledare, Göteborgsregionen, och Göteborgs Stadsmission var också med och hjälpte till att tolka och att skapa en trygg och behaglig stämning. Inledningsvis hade vi bestämt att vi skulle anställa två personer. Mötet med ukrainarna och tolkstödet blev en så positiv upplevelse att det slutade med att vi anställde fem personer som fortfarande arbetar kvar hos oss. Dom arbetar nu som livsmedelsarbetare inom produktion och paketering av charkvaror.

Hur har ni samverkat med Mötesplats Ukraina på Göteborgs Stadsmission i rekryteringsprocessen?

Personalen på Göteborgs Stadsmission har varit ett fantastiskt stöd för både företaget och vår personal från Ukraina. De har bidragit till att övervinna alla språkbarriärer och hjälpt företaget i delar som annars hade kunnat skapa en osäkerhet, tex. översättningar av intromaterial och  säkerhet på företaget. Arbetsmarknadskoordinatorn var också med som språkstöd vid företagets obligatoriska utbildningar (Säkerhet och Livsmedelshygien), vilket gav alla parter en högre förståelse och kompetens kring regler som gäller inom livsmedelsproduktion i Sverige. Göteborgs Stadsmission har också samverkat med och haft täta dialoger med ABF, vilket underlättat hela vägen för mig som Verksamhetsamordnare/HR/Personal. Hon har varit ett stort stöd för personalen i sin kontakt med ABF.

Vad skulle ni vilja säga till andra företag som söker arbetskraft och funderar på att anställa personer från Ukraina?

Var inte rädda att ni inte klarar av att anställa och sedan förvalta personalresurser som finns från Ukraina. Med rätt språkstöd, kan det bli en av de bästa rekryteringar du gjort till ditt företag.

/Lena Sundberg

HR liable/sales

KLS