"Medborgerliga och mänskliga rättigheter ska gälla för alla" - Göteborgs stadsmission

”Medborgerliga och mänskliga rättigheter ska gälla för alla”

7 april, 2021 • Ämne: Nyheter

Jag arbetar sedan två år tillbaka som vägledare. I huvudsak går det ut på att träffa människor och familjer och tillsammans skapa förändring. Förändringen skapas inte enbart tillsammans med dem, utan det är där vi börjar för att sedan skapa samarbeten med organisationer, myndigheter och personer i deras privata nätverk.
Många som kommer till oss är förtvivlade över sin situation. Främst handlar det om dem som har akuta problem som exempelvis riskerar att vräkas. Vanligt är också känslor och uppfattningar om att det är hopplöst i kombination med frustration. Personen har försökt att komma vidare i sitt liv, lösa problem, etablera konstruktiva samarbeten med myndigheter; men ännu inte lyckats. Ja, kanske rent av misslyckats.

Som vägledare innebär mitt arbete flera olika saker. Jag är ofta en samtalspartner och då handlar det om att undersöka vilka möjligheter som finns, och vad personen vill. Det handlar också om vad personen bär med sig av rädslor och besvikelser, kanske också trauman. Samtalen handlar i grund och botten om att skapa hopp, tydliggöra det meningsfulla i att försöka igen, det meningsfulla i att försöka lösa sina problem på ett annat vis. Sedan så är jag också mycket av en rådgivare, oftast förmedlar jag kunskap i samband med mina råd. Jag lär ut nya förhållningssätt och försöker ge personerna och familjerna delvis andra möjligheter att agera på. Jag hoppas att det ger en känsla av att inte vara ensam, en känsla av samhörighet. Samtidigt försöker jag förstå deras situation och också skapa ny förståelse hos dem jag möter. Jag använder min utbildning, mitt kunnande och erfarenheter för att vi tillsammans kan se på situationen på ett lite nytt sätt eller också på flera nya sätt. Förhoppningsvis kombinera våra olika sätt att förstå situationen på, till en bättre förståelse!

Men arbetet handlar om mer än att samtala, jag kommunicerar tillsammans med de hjälpsökande med deras myndighetskontakter, hyresvärdar, vårdgivare och andra. I det så agerar jag delvis som en jurist och företrädare. Samtidigt så försöker jag att ta över så lite som möjligt, så att personen själv kan agera och växa i detta. När jag går in och ser till att rättigheter tas på allvar kan jag fungera som förebild. I den här delen av mitt arbete arbetar jag också mera direkt mot myndigheter, för att se till att de följer lagar, regler och rutiner. För att i slutändan – medborgerliga och mänskliga rättigheter ska gälla för alla. I mötet med personer och familjer kan det på samma vis handla om att informera om vilka skyldigheter vi alla har att fullgöra. Jag hjälper ofta till rent praktiskt kring hur det görs på effektivast vis. Och hur det görs med hänsyn taget till den unika situationens förutsättningar!

I praktiska moment arbetar jag med att personer ska kunna agera mer själva, exempelvis hur de kan söka lägenheter, söka arbeten via Göteborg stads webbplats eller också bara så små detaljer som hur ett telefonsamtal inleds och avslutas.

/Jonas Lindholm, vägledare på Göteborgs Stadsmission