Ny nationell hemlöshetsstrategi - Göteborgs stadsmission

Ny nationell hemlöshetsstrategi

12 juli, 2022 • Ämne: Hemlöshet

Regeringen har beslutat om en ny hemlöshetsstrategi, som ska minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet. Detta är något som Sveriges Stadsmissioner har arbetat länge för och välkomnar.  

Den nya hemlöshetsstrategin har fyra mål:  

  • Hemlöshet ska förebyggas 
  • Ingen ska bo eller leva på gatan 
  • Bostad först bör införas nationellt 
  • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas 

 Kommentar från Sveriges Stadsmissioner 

Trots att den nya strategin innehåller många viktiga verktyg för att minska hemlösheten i Sverige, saknas de krafttag som behövs för att den ska få reell effekt för de 33 000 personer som lever i hemlöshet idag. 

— Att Sverige nu har en nationell strategi mot hemlöshet är efterlängtat och välkommet. Regeringen visar tydligt att hemlösheten är en nationell angelägenhet. Men för att på allvar bryta utanförskapet på bostadsmarknaden krävs mer. Vi är mycket bekymrade över hur 40 miljoner per år ska räcka till den kraftsamling som krävs för att minska hemlösheten i Sveriges 290 kommuner, samtidigt som vi saknar svar på hur den ökande strukturella hemlösheten i landet ska kunna brytas, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet på Sveriges Stadsmissioner. 

Fler kommentarer från Sveriges Stadsmissioner på den nya strategin finns här. 

Hemlösheten i Göteborg ökar 

Den senaste hemlöshetskartläggningen från Göteborgs stad från april 2022 visar att hemlösheten i Göteborg ökar. Antalet hushåll i hemlöshet har minskat, men antal individer har ökat. Totalt lever 3 221 personer i hemlöshet. Det inkluderar 2 359 hushåll bestående av 2 524 vuxna och 697 barn. Det är en ökning med 100 barn sedan mätningen 2021.