Områdeschefen för arbetsintegration reflekterar över året och ser fram emot 2021 - Göteborgs stadsmission

Områdeschefen för arbetsintegration reflekterar över året och ser fram emot 2021

10 december, 2020 • Ämne: Arbetsintegration

Arbetslösheten under 2020
2020 har varit ett underligt år, ett år som till största delen präglats av Corona-pandemin. Sverige gick in i 2020 med låga arbetslöshetssiffror, de lägsta på många år. Även långtidsarbetslösheten var på låga nivåer även om de långsamt börjat stiga redan innan coronautbrottet. Nu när vi snart summerar 2020 är det med den högsta arbetslösheten på mycket länge och långtidsarbetslösheten skenar efter rekordstora varsel och uppsägningar under året inom flera branscher. Även ungdomsarbetslösheten är på alarmerande nivåer, detta då många av instegsjobben finns i de branscher som drabbats hårdast under pandemin såsom hotell, restaurang och handel.

Göteborgs Stadsmission har fortsatt leverera arbetsmarknadsinsatser 
Stadsmissionen har på ett bra sätt lyckats möta efterfrågan på platser för arbetssökande med behov av stöd, både när det gäller platser för att utreda, rusta och matcha de arbetssökande mot jobb och/eller studier. Vi har anpassat och Corona-säkrat våra verksamheter och vi har utökat våra lokalutrymmen för att kunna stötta fler personer än vi gör idag och ser gärna också att fler människor får del av de tjänster vi har att erbjuda. Vi har också startat nya verksamheter under året, bl a blev vi i maj leverantörer av tjänsten Stöd och matchning till arbetsförmedlingen och vi startade i april ”SIGNUM- ett idéburet jobbspår”, ett ESF-projekt som vi gör tillsammans med flera av Göteborgs stadsdelar, Lerum och Hjälmareds folkhögskola. Detta är ett mycket spännande projekt som redan visat på goda resultat.

Spännande projekt under 2021
Vi vill tacka er alla för ett mycket gott samarbete i dessa utmanande tider och ser med tillförsikt fram emot 2021. Vi får verkligen hoppas att Corona-pandemin klingar av och att ett fungerande vaccin snart finns tillgängligt. Vi ser fram emot utökat och fördjupat samarbete med både Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och kringliggande kommuner. Vi vet redan nu att Stadsmissionens arbetsintegration kommer starta upp nya spännande projekt under 2021, bl.a ännu ett ESF-projekt tillsammans med Göteborgs stad. Det kommer också ske en hel del inom vår Secondhandverksamhet och även inom vår kök- och restaurangverksamhet. Vad detta är återkommer vi om så snart vi har mer konkret information att ge er.

Stadsmissionen står redo, har kunskapen, metoderna och erfarenheten för att möta, stötta och rusta många av de som är och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Ge oss möjligheten att göra skillnad för dessa människor!

Allt gott!

Lars Durfelt
Områdeschef Göteborgs Stadsmission, Arbetsintegration