Snart kan barns rättigheter i skyddade boenden bli verklighet - Göteborgs stadsmission
Mamma och barn går med packning.

Snart kan barns rättigheter i skyddade boenden bli verklighet

26 juni, 2023 • Ämne: Nyheter

På tisdag den 26 juni presenterade regeringen nya lagförslag kring skyddat boende som säkerställer självklara rättigheter för alla barn som tvingas fly från våld och förtryck i sina hem. Göteborgs Stadsmission har länge kämpat för att Sverige ska leva upp till barns rättigheter också i skyddade boenden och vill nu att lagförslagen antas skyndsamt.

Varje år bor cirka 6 200 barn på skyddat boende i Sverige (Socialstyrelsen 2018-2019). Göteborgs Stadsmission har drivit skyddade boenden med fokus på barns rättigheter under lång tid och kämpat för en förändrad lagstiftning. De nya lagförslagen innehåller krav som säkerställer barns självklara rätt till skola, hälsa, traumabehandling och skydd under hela tiden på skyddat boende. När lagförslagen antas skyddar de våldsutsatta barn från att tvingas till umgänge med sin förövare.

”Den nya lagstiftningen säkerställer självklara rättigheter för alla barn som tvingas fly från våld och förtryck, barnen är vår framtid och deras säkerhet måste tryggas”, säger Catarina Berndtsson, Områdeschef Boende och Behandling på Göteborgs Stadsmission.

Att skyddade boenden blir tillståndspliktiga innebär att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan ställa krav på skyddade boenden precis som på annan vård och behandling i Sverige. Myndigheten kommer att kunna föra statistik och få kunskap om våldsutsatthetens omfattning. IVO kommer också kunna genomföra uppföljningar som bidrar till fortsatt utveckling av verksamheten som ger mer effektiva insatser.

”Att skyddade boenden blir tillståndspliktiga säkerställer kvalitets- och innehållskrav, att insatsen kan följas upp och kartläggas, men inte att förglömma den viktiga signal samhället skickar till alla barn som blir utsatta för våld och förtryck, ni har rätt till skydd och stöd”, säger Catarina Berndtsson.