Stadsmissionen sluter avtal med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen för att stötta personer att närma sig arbetsmarknaden - Göteborgs stadsmission

Stadsmissionen sluter avtal med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen för att stötta personer att närma sig arbetsmarknaden

27 maj, 2020 • Ämne: Nyheter

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. Göteborgs Stadsmission svarade på deras upphandling av skräddarsydd kompetensutveckling för att stötta fler personer att närma sig arbetsmarknaden. Vi är mycket glada över att meddela att vi nu har slutit avtal som sträcker sig mellan 2020-07-01 till och med 2020-12-31.

Målgrupp i behov av kompetenshöjande och arbetsfrämjande insatser
Målgruppen består av personer som av olika skäl inte befinner sig på arbetsmarknaden eller i utbildning samt som har behov av kompetenshöjande och arbetsfrämjande insatser. Det är en komplex målgrupp vilket ställer höga krav på det stöd och de insatser som Göteborgs Stadsmission erbjuder. I målgruppen ingår personer som har:

– levt en kort tid i Sverige
– behov av språkstöd
– funktionsvariationer
– psykisk ohälsa
– fysisk ohälsa
– kort utbildningsbakgrund
– saknar erfarenhet av arbetsmarknaden
– som inte arbetar eller är i utbildning
– försörjningsstöd

Göteborgs Stadsmission kommer anpassa vår arbetsträningsverksamhet på ett sätt som möjliggör en god inlärning för den stora andel deltagare som har ett annat modersmål än svenska samt efter deras förändring över tid. Vi lägger stor vikt vid att ha ett individanpassat synsätt, i syfte att möta deltagarnas individuella målsättning och behov. Då antalet deltagare kan variera stort erbjuder vi insatser till både större och mindre grupper.

Hälsofrämjande insatser som möter kompetensbehov hos arbetsgivare
Kompetensutvecklingen ska utgå ifrån deltagaren och kunna möta kompetensbehov hos arbetsgivare och branscher. Insatserna kommer vara både stärkande och stödjande samt fokusera på att upprätthålla och bibehålla en god hälsa. De arbetslivsinriktade insatserna syftar till att stärka deltagaren utifrån ett helhetsperspektiv, där social, fysisk och psykisk hälsa avses.

”Vi är väldigt glada att vi har fått möjligheten att stötta fler personer för att komma in på arbetsmarknaden genom ett avtal med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vi ser fram emot att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling med fokus på hälsofrämjande insatser. Det ger oss förutsättningar att tillsammans med Göteborgs stad stötta fler personer på deras väg mot arbete!”, säger Lars Durfelt, områdeschef arbetsintegration, Göteborgs Stadsmission.

Tydlig process för att kartlägga och identifiera deltagarens behov
Vi har en tydlig process med olika angreppssätt för att kartlägga och identifiera deltagarens behov och förutsättningar för fortsatta insatser. Vi jobbar med effektiva hjälpmedel, metoder och arbetssätt som underlättar deltagarens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och få ett arbete. Vi arbetar även med deltagarens motivation för att leda deltagaren till insikt om dennes egna resurser och drivkrafter samt om arbetslivets krav. Vi lägger stor vikt vid dokumentation av deltagarens utveckling samt håller deltagaren informerad om dennes utveckling. Vi har både utbildning, bred kompetens samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande arbetslivsinriktade insatser samt hälsokartläggning.

För mer information, kontakta:
Lars Durfelt, områdeschef arbetsintegration
Mail: lars.durfelt@stadsmissionen.org
Telefon: 031-7553701